केरळांत लुटमार करपी मौलाली शेखाक वास्को पुलिसांनी घेतलो ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचें भासोवन लुटिल्लो एका मनशाक

वास्को: केरळांत आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचें भासोवन एका मनशाचे 1 लाख 80 हजार रुपया रोख आनी 400 ग्राम भांगर लुटिल्लें. त्या लुटप्यां मदल्या एकल्याक मांगोरहील हांगासरल्या मौलाली शेख हाका वास्को पुलिसांनी बिरेस्तारा रातीं उसरां कारवाय करून ताब्यांत घेवन केरळ पुलिसांचे सुवादीन केलो. मौलाली हाका ताब्यांत घेतिल्ल्याचें कळटकूच आनीक एका दुबावितान पुलीस घरा पावचे पयलींच धांव मारली. मौलालीक घेवन केरळ पुलीस शुक्रारा फांतोडेर केरळाक गेले.
मौलाली हो मांगोरहीलच्या रेल्वे वसणुकेंत रावतालो. तो रेल्वेंत कामाक आसा. मौलाली आनी ताचो आनीक एक सांगाती हे दोगूय केरळाक गेल्ले. थंय तांकां आनीक तीग जाण थळावे मेळ्ळे. त्या पांच जाणांनी एका मनशाक आमी आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून लुटिल्लें. त्या मनशान पांच जून दिसा इमाकुरम (केरळ) पुलीस स्टेशनार ह्या प्रकरणाची कागाळ नोंद केल्ली.
ते कागाळीची दखल घेवन केरळ पुलिसांनी सोद सुरू केलो तेन्ना मौलाली आनी ताच्या इश्टाचें नांव समजलें. ते दोगूय वास्कोचे आशिल्ल्याची खबर मेळटकूच केरळ पुलीस वास्को आयले. तांणी वास्को पुलीस स्टेशनांतल्या पुलिसांच्या आदारान कारवाय करतना मौलाली हाका मांगोरहील झोपडपट्टेंतल्यान ताब्यांत घेतलो. ताका ताब्यांत घेतले उपरांत कोणेतरी ताच्या इश्टाक ही खबर दिली. ताका लागून सादूर जाल्ल्या ताच्या इश्टान पुलीस पावचे पयलींच धांव मारली. ताचो सोद घेतात.
ही कारवाय पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक गणेश मातोंडकार, हवालदार संतोष भाटकार, सचीन बांदेकार, गौरीश सातार्डेंकार ह्या पुलीस पंगडान केली.