केदार नायक ‘जीएसआयडीसी’चे उपाध्यक्ष

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डिलायला लोबो ‘ईएसजी’च्या उपाध्यक्षपदार

पणजी : साळगांवचे आमदार केदार नायक हांची राज्य साधनसुविधा विकास मंडळाच्या (जीएसआयडीसी) उपाध्यक्षपदार, जाल्यार शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांची मनरिजवण सोसायटीच्या उपाध्यक्षपदार निवड केली.
आदले विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो, आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांचे सयत आठ आमदारांनी फाटल्या सप्टेंबर 2022त काँग्रेस सोडून भाजपांत प्रवेश केल्लो. ह्या आमदारांत ‘जीएसआयडीसी’च्या उपाध्यक्षपदार निवड जाल्ले केदार नायक, ‘ईएसजी’च्या उपाध्यक्षपदार निवड जाल्ली डिलायला लोबो हांचे सयत आलेक्स सिक्वेरा, रुडॉल्ड फर्नांडीस, संकल्प आमोणकार आनी राजेश फळदेसाय हांचोय आस्पाव आशिल्लो. ह्या आठांतल्यान एका आमदाराक मंत्रीपद दिवन हेरांक म्हामंडळां दिवपाचे सरकारान थारायिल्लें. ते प्रमाण म्हामंडळां दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसून केदार आनी डिलायला लोबो हांची निवड जाल्या.
हेर आमदारांकूय बेगिनूच म्हामंडळांचे वांटप करतलें, अशी म्हायती भाजपांतल्या सुत्रांनी दिली.