केएलई हॉस्पिटलांत तरणाट्याचेर येसस्वी काळजा रोपण शस्त्रक्रिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः एका 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर केएलई हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी काळजा रोपणाची येसस्वी शस्त्रक्रिया केली. धारवाडच्या एसडीएस हॉस्पिटलांत ब्रेन डेड जाल्ले एके 15 वर्सा पिरायेचे चलयेचें काळीज हे शस्त्रक्रिये खातीर मेळिल्लें. चलयेचें यकृत, दोळे आनी मूत्रपिंड हेर दुयेंतींक दान केलां.
काळीत वेळार एएलई हॉस्पिटलांत हाडपा खातीर बेळगांव पुलिसांनी ग्रीन कॅरिडोर तयार केल्लो. सांजे 5 वरांचेर तें बेळगांवात पावलें. चली ब्रेन डेड जाल्ल्याचें दोतोरांनी सांगतकूच तिच्या सोयऱ्यांनी अवयव दान दिवपाचें थारायलें अशें एसडीएम हॉस्पिटलांतल्या एका दोतोरान सांगलें.
केएलई हॉस्पिटलांत कार्डिओ थोरेसीस सर्जन डॉ रिचर्ड साल्ढाना, डॉ. मोहन गणा, डॉ आनंद वगगळी आनी तांच्या पंगडान सुमार चार वराचें शस्त्रक्रिये उपरांत येसस्वीपणान काळीज रोपण केलें. केएलईचो चॅरमन डॉ प्रभाकर कोरे, वैजकी संचालक डॉ एम व्ही जली हांणी अवयव दान दिल्लें कुटूंब आनी काळीज हॉस्पिटलांत हाडपाची वेवस्था करपी बेळगांव पुलिसांचे उपकार मानल्यात.