कुडतरी ग्रामसभा: नगरनियोजन कायद्यांतले नवे दुरुस्तीक विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : राज्य सरकारान नगरनियोजन कायद्यांत केल्ले दुरुस्तीक लागून जाग्यांच्या वेव्हारा वेळार थळाव्यांक तांचें म्हणणें मांडपाक मेळचें ना. टीसीपी कायद्यांतल्या ३९ ए च्या दुरुस्तीक लागून थळाव्या नागरिकांचें म्हणणे आयकून घेवचे ना. तांच्या हक्कांचेर परिणाम जातलो अशें सांगून ही दुरुस्ती रद्द करपाची मागणी ग्रामस्थांनी केली. पंचायतीन नगरनियोजन खात्याक हे विशीं पत्र धाडटले.

कुडतरे ग्रामसभा आयतारा पंचायतीच्या सभाघरांत जाली. ह्या वेळार फाटले ग्रामसभेंतलें इतिवृत्त चुकीचें बरयल्ल्यान आक्षेप घेतलो. फाटले ग्रामसभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पळोवन ते प्रमाण इतिवृत्त तयार करपाची मागणी बीडिओंकडेन करतले. इतिवृत्त योग्य करुन ती मंजूर करपाचें ह्या वेळार थारायलें. तशेंच अर्थसंकल्पाक मंजुरी दिवपा विशीं चर्चा जाली. पंचायतीकडेन सुमार ४ कोटींचो निधी आसा. मात खर्च करपा खातीर वाव आसून लेगीत तें करिना. योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान उदरगतीचीं कामां करिना. कृषी कामां खातीर कांय निधी दिवपाची मागणी केली.  गांवांतले बेगेचो सांबाळ आनी दुरुस्ती करतले. कोयराचो प्रस्न कायम आशिल्ल्यान आमदारां कडल्यान कोयर प्रकल्प उबारपा खातीर फुडाकार घेतिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें.  
 सचीव अंकिता देसाय हांणी, अर्थसंकल्पात आदिवासी समाजा खातीरचो निधी वाडयला. कृषी वाठारांतल्या कामां खातीर ५ लाखांची तरतूद केल्या. वेबसायट आनी कागदपत्रांच्या डिजिटलायझेशना खातीर निधी दवरला.

ग्रामस्थांक नगरनियोजन कायद्यांतले ७३ आनी ७४ दुरुस्तीक लागून आपलें म्हणणें मांडपाचो हक्क मेळटा आनी ३९ ए दुरुस्तीक लागून स्थानिकांचो आवाज चेंपपाचो भंय आशिल्ल्यान ग्रामसभेंत ह्या कायदा दुरुस्तीक नागरिकांनी विरोध करून ही दुरुस्ती रद्द करपाची मागणी केली. सध्यातरी ह्या कायद्याची गरज ना, थाळाव्या सयत पंचायतीचे हक्क काडून घेतले अशें सांगून पंचायती सयत ग्रामसभेन ही दुरुस्ती रद्द करपाची मागणी केल्या अशेंय स्पश्ट केलें.