कुडणे हांगा घरार वीज पडूनचार लाख रुपयांचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः बिरेस्तारा रातीं वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसा वेळार कुडणे हांगच्या गोकुळदास अनंत मळीक हाच्या घराचेर वीज पडून विद्युत सामान आनी वायरींगाचो गोबोर जालो. घरांत फ्रीज, टीव्ही, वॉशिंग मशीन, गिझर तशेंच घरातलें वायरींग लासलें, ताका लागून मळीक हांचें सुमार 4 लाखांचें लुकसाण जालां.
नशीब बरें म्हणून घरांतल्या लोकांक कांय जालें ना. लुकसाणेचो अहवाल तयार केला. चड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान सरकाराच्या आपत्कालीन निधींतल्यान मळीक हाका मजत मेळोवन दिवपाची थळावे लोक मागणी करतात. कुडणे वाठारांतल्या 20 शेतकारांच्या वायंगण पिकाची पावसाक लागून लुकसाण जालां.