कुटुंबीक वादाचें प्रदर्शन भुरग्यां सामकार करचें न्हयः चावडीकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः कुटुंबीक वादाचें प्रदर्शन पालकांनी केन्नाच भुरग्यां सामकार करचें न्हय. तीं पालकांच्या सहवासांत चड वेळ आसतात. तांचेर जावपी संस्कार हे घरांतल्या वातावरणाचेर निंबून आसतात. घऱांतल्या दुशीत वातावरणाचो परिणाम भुरग्यांच्या मनार जावचो न्हय हे खातीर पालकांनी जतनाय घेवपाक जाय, अशें शिक्षण खात्याच्या कायदो विभागाचे मुखेली दयानंद चावडीकार हांणी सांगलें.
जेडी-सडा हांगच्या श्री सुसेनाश्रम विद्यालयाच्या पालक-शिक्षक संघान पालकांक मार्गदर्शन करपा खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार माचयेर सुसेनाश्रम शिक्षण संस्थेचो उपाध्यक्ष रमेश कवठणकार, मुख्याध्यापिका सुनिता पवार, पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलावडेकार, गुरुदास उगवेकार आशिल्ले.
आयज दरेका विद्यार्थ्यां कडेन मोबायल आसता. सगल्यो शिक्षणीक संस्था सुरू जाल्ल्यान ताची आतां गरज ना. ह्या मोबायलांचो वापर नाका त्या गजालीं खातीर जावचो ना हाचेर पालकांनी नदर दवोरपाक जाय अशें चावडीकारान सांगलें.
पालकांक म्हत्वाच्या विशयाचेर तांणी मार्गदर्शन केलें. भुरग्यां मदी शिक्षणाची आवड कसे तरेन करप हे विशीं तांणी सूचोवण्यो केल्यो. शिक्षिका साहिनार बी शेख हिणे येवकार दिलो. राजेंद्र तलावडेकारान उपकार मानले. दिशा कवठणकारान सूत्रसंचालन केलें जाल्यार पियेदाद फर्नांडीस हिणे चावडीकार हांची वळख करून दिली.