कुंकळ्ळे अपघातांत चलयेक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवः कुंकळ्ळे दोन दिसा आदीं एकाच दिसा तीन अपघातांनी दुचाकी वयल्या चवगांक मरण आयिल्लें. बुधवारा दनपारां परतून एकदां गतीन येवपी मारुती ओमनी व्हॅनीचो धपको बशिल्ल्यान दुचाकी चालक ऋता पै आंगले (26, रा. सावरकट्टा, कुंकळ्ळी) हाका मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, बुधवारा दनपारां 1.50 वरांच्या सुमाराक हो अपघात जालो. विवेकानंद जयराम सावंत (58, रा. कुंकळ्ळी) आपले मारुती व्हॅनीन केगदीकोटा सावन कुंकळ्ळीचे दिशेन वताले. मारुती व्हॅन कुंकळ्ळीच्या डॉ. कुराडे क्लिनिका लागसार पाविल्ली तेन्ना मुखा वयल्यान आयिल्ले स्कुटीक तिचो धपको बसलो. ह्या धपक्यान दुचाकी चालक ऋता पै आंगले हिका गंभीर दुखापत जाली आनी रगतूय व्हांवलें. अ‍ॅम्बुलन्स आपोवन तिका बाळ्ळीच्या भलायकी केंद्रांत व्हेली. मात वैजकी अधिकाऱ्यांनी तिका आदींच मरण आयिल्ल्याचें सांगलें.