किशोर गांवकार, भास्कर देसाय हांकां भेटयले देवश्री नारद पत्रकारिता पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवन वार्ता लाइव्हचे संपादक किशोर नाईक गावकार हांकां विश्व संवाद केंद्राच्या, गोंय विभागाच्या वतीन नारद जयंती सुवाळ्या निमित्तान देवश्री नारद मुनी पत्रकारिता पुरस्कार भेटयलो. पत्रकार भास्कर देसाय हांकांय हो पुरस्कार भेटयला.
ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाय, मुखेल उलोवपी म्हूण जय महाराष्ट्र वृत वाहिनीचे संपादक प्रसाद काथे, श्रीहरी आठल्ये हाजीर आसले.
फळदेसाय हांणी सांगलें, नारद मुनी हे त्या काळातले पत्रकार आसले. समाजाक संकश्टा पसून मुक्त करपाचें काम तांणी केलें. विश्व संवाद केंद्रान पुरस्कारा खातीर योग्य पत्रकारांची निवड केली, जांणी आतां मेरेन मनांत कांयच दवरिनासताना सडेतोड पत्रकारिता केल्या. आमचे कडेन समाज कल्याण खाते आसा. ह्या खात्याक आपुण योग्य न्याय दितलो. सरकाराच्यो येवजण्यो शेवटच्या व्यक्ती मेरेन पावपाचो यत्न करतलों.
किशोर नायक गावकार हांणी ह्या वेळार उलयताना नारद मुनीची वळख ही नाटकातल्यान जाताली. नारद मुनीची भुमिका किंते? तर तांणी विंगड विंगड प्रसंगा वेळार भुमिका घडयली. समाजाचे कल्याण कशें करप ह्या दृश्टिकोनातल्यान मांडणी करपाचें काम तांणी केले. पत्रकारितेत बदल घडटना दिश्टी पडटात. आयज इंस्टंट ब्रेकिंगाक म्हत्व आसा. पत्रकारांक समाज व्यवस्थे कडेन दोन हात करचे पडटात. संवादातल्यान हे प्रश्न सोडवप शक्य आसा. घरांघरात संवाद उणो जाला. घरात आवय बापूय भुरगी हांचे मदी संवाद जायना. ज्या वेळार संवाद सुरू जातलो तेन्नाच प्रश्न सुटावे जातले. ह्या पुरस्कारान काम करपाक नवी उर्बा मेळ्ळी अशें ताणी सांगले.
सुभाष फळदेसाय आपल्या खात्याक योग्य न्याय दितले. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण ही खरी म्हटल्यार भुक मुक्ती येवजण जावन आसा. हे येवजणेचो बऱ्याच पात्र लोकांक लाव मेळना मात, बरेच बोगस लाभार्थी हाचो लाव घेतात. फळदेसाय हांणी हे येवजणेचो फेरआढावो घेवचो अशी मागणी किशोर गावकार हांणी केली.
ह्या वेळार भास्कर देसाय हांणीय विचार मांडले.