काशवी गौतम, सदरलॅण्ड म्हारग खेळगडयो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे प्रिमीयर लिगेच्या (डब्ल्यूपीएल) दुसऱ्या हंगामा खातीर काल पावणी जाली. हे खेपे फ्रॅंचायज पंगडांनी 30 खेळगडयांचेर बोली लावन आपल्या पंगडांनी घेतल्यो. हातूंत 9 विदेशी आनी 21 भारतीय खेळगडयांचो आस्पाव आशिल्लो.
सुमार तीन वरां चलिल्ले हे पावणेचे प्रक्रियेंत फ्रॅंचायजी पंगडांनी 30 खेळगडयांचेर 12.75 कोटी रुपया खर्च केले. पावणेंत 90 खेळगडयांचीं नांवां घेतलीं.
भारताच्या काशवी गौतम आनी वृंदा दिनेश ह्या खेळगडयांनी सगल्यांक अजापाचो धपको दिलो. काशवी गौतमाचेर 2 कोटी आनी वृंदा हिचेर 1.30 कोटीची बोली लागली. दोगांयचें मुळावें मोल 10-10 लाख रुपया आशिल्लें.
ऑस्ट्रेलियेची एनाबेल सदरलॅण्ड हिका लेगीत दिल्ली कॅपिटल्सान 2 कोटी रुपया खर्च करून आपल्या पंगडांत घेतली. ती सगल्यांत म्हारग विदेशी खेळगडी थारली. जाल्यार डिएंड्रा डोटिन, चमारी अटापट्टू, देविका वैद्य, एमी जॉन्स आनी किम गार्थ हांकां खंयचेच फ्रॅंचायजीन विकत घेवंक ना.
पावणेंत 5 खेळगडयांचें मोल एक कोटी परस चड आशिल्लें. काशवी पयलीं अनकॅप्ड वृंदा दिनेश पावणेंत भारताची पयली करोडपती थारिल्ली. युपी वॉरियर्सान मुळाव्या मोला परस 13 पटीन चड मोल खर्च करून 1.30 कोटी रुपयांनी आपल्या पंगडांत घेतली. तिचें मुळावें मोल 10 लाख आशिल्लें.
सदरलॅण्ड, वृंदा आनी काशवी हांचे खेरीत ऑस्ट्रेलियेची फिब लिचफिल्ड (1 कोटी) आनी दक्षीण आफ्रिकेची शबनिम इस्मायल (1.20 कोटी) हांकां लेगीत पावणेंत एक कोटी परस चड रक्कम फावो जाली. लिचफिल्ड हिका गुजरातान आनी शबनिम हिका मुंबय पंगडान विकत घेतली.
20 वर्सां पिरायेची काशवी गौतम ही फास्ट बॉलर अश्टतासांची खेळगडी आसा. थळावे सर्तींत ती चंदीगडा वतीन खेळटा. 2020त अरुणाचल प्रदेशा आड खेळटना वन डे मॅचींत 10 विकेटी घेतल्या उपरांत चर्चेंत आयिल्ली. ते उपरांत 2022त संवसारीक 19 वर्सां पिराये सकयले क्रिकेट सर्तींत भारता वतीन खेळपाची संद मेळिल्ली.
पयल्या हंगामा खातीर जाल्ले पावणेंत खंयचेच फ्रॅंचायजीन तिचेर बोली लावंक नाशिल्ली. पूण, हे खेपे तिका दोन कोटी फावो जाले. गुजरात जायण्ट्सान मुळाव्या मोला परस 20 पटीन चड बोली लायली.
गुरजात जायण्ट्सान सगल्यांत चड 10 खेळगडयो खरीदी केल्यो. दिल्लीन तीन, मुंबय पंगडान पांच खेळगडयो घेतल्यो. युपीन पांच आनी बंगळुरुन सात खेळगडयो आपल्या पंगडांत घेतल्यो.