कावल अड्ड्याच्या धनयाकमेरशी पंचायतीची नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः मोरांबी ओ ग्रांद हांगचे शेत जमनींत आशिल्ल्या कावल अड्ड्याच्या धनयाक मेरशे पालिका मंडळान कारण दाखय नोटीस धाडल्या. ह्या बेकायदेशीर अड्ड्याचेर कारवाक कित्याक करची न्हय हाची जाप 15 दिसां भितर दिवपाक ताका सांगलां.
पंदरा दिसां भितर नोटिशीक जाप दिली ना जाल्यार तशेंच दिल्ली जाप समाधान करपी ना जाल्यार अड्ड्या आड कारवाक करतले आनी ते खातीर येवपी खर्च दिवचो पडलो अशें पंचायत मंडळान ताका सांगलां. मेरशी पंचायत मंडळान फाटल्या 13 जूनाक ह्या कावल अड्ड्याची पळोवणी केल्ली. थंय वैजकी कोयर, कावलांत गेल्ली इलेक्ट्रॉनीक उपकरणा तशेंच हेर स्क्रेप हाडून उडयतात. हे सुवातेर सुमार 40 व्हडले कन्टेनर हाडून उडयल्यात. शिवाय पाणथळ सुवातेर मातयेचो भर घातला.
मजगती रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मेरशेचो फुडारी अजय खोलकार हांणे ह्या कावल अड्ड्या आड नगर आनी नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाचे कडेन कागाळ केल्या. राणे हांणी कागाळ करपा खातर दिल्ले ईमेलाचेर खोलकार हांणे ही कागाळ केल्या. ह्या कावल अड्ड्यार रसायनाचे कन्टेनर हाडून दवोरतात. थंय नाका तें हाडून दवोरतात अशें कागाळेंत नमूद करून ताचे फोटो खोलकारान राणे हांका धाडल्यात.