कालिदास सातार्डेकाराच्या मुंबयच्या प्रदर्शनाक गोविंद गावडे हांची भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः मुंबयच्या जहांगीर आर्ट गॅलरींत क्वेंटसेंस प्रदर्शनांत गोंयचे नामनेचो कलाकार कालिदास काशिनाथ सातार्डेकार हांच्या चित्रांचें प्रदर्शन सुरू आसा. तें आयतार 12 जून मेरेन लोकांक पळोवपाक उक्तें आसतले. कांय कारणाक लागून गोंयचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उक्तावण कार्यावळीक हाजीर रावपाक शकले ना. मात तांणी बुधवाराक प्रदर्शनाक भेट दिवन गोंयचे कलाकार आनी ताचे कले विसीं आपलो मोग उक्तायलो.
गोंय कलाकारांची भूंय आशिल्ल्यान जायते कलाकार राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय मळार गोंयचें नांव वरय काडटात हें पळोवन अभिान दिसता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कालिदास सातार्डेकार हांच्यो सगल्यो कलाकृती उंचेल्या दर्ज्याच्यो आसात. अशा प्रदर्शनांतल्यान आमचे संस्कृतीची हेर लोकांक वळख जाता. कालिदास हांच्या चित्रांचीं प्रदर्शना राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रींय पांवड्यार जातात हाचो पुराय गोंयकारांक अभिमान आसा अशें तांणी सांगले
प्रदर्शनाचें उक्तावण हिंदी आनी मराठी सिनेमा मळावयली गोंयची नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार हिचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार देवानंद आजगांवकार, संतोष आजगांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नामनेचो अभिनेतो आनी चित्रकार नाना पाटेकार हांणी प्रदर्शनाक भेट दिवंन कालिदास सातार्डेकार हांका परबीं भेटयलीं.