कार्मेल म्हाविद्यालय कोंकणी विभागान मनयलो घटक राज्य 35वो वर्सुकी दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांवः वेर्णा हांगच्या कार्मेल महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान गोंयच्या घटक राज्याचो 35वो वर्सुकी दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या निमतान विद्यार्थ्यां खातीर ‘गोंय घटकराज्य चळवळ’ ह्या विशयाचेर म्हायतीपट तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली. सुरवेक सहायक प्राध्यापक पुजा सांगोडकार हिणे प्रास्तावीक करून सगळ्यांक येवकार दिलो. कट्टी फुगडी सादर करून विद्यर्थ्यांनी कार्यावळीची सुरवात केली.
म्हायतीपट सर्तींत 7 पंगडानी वांटो घेतिल्लो. ताचे वरवीं गोंय सुटके चळवळ, ओपिनियन पोल, कोंकणी राजभास चळवळ, गोंय घटक राज्य अश्या साबार पेण्यांचेर उजवाड पडलो.  इतिहास विभागाची मुखेली प्रा. लैला रिबेलो आनी राज्यशास्त्र विभागाची सहायक प्राध्यापक नजराना शेख हांणी  परिक्षक म्हूण काम पळयलें.
हे सर्तीत कॉजिमा डायस, क्लेरिसा काब्राल, मेयल फर्नांडीस हांकां पयलें इनाम फावो जालें. दुसरें इनाम सेनिफा फर्नांडीस, लिजा कॉस्टा जाल्यार तिसरें इनाम ग्रेटल फर्नांडीस, क्लॅरिसा डायस, सिमरन रिबेलो हांकां फावो जालें. जैतिवंत विद्यार्थ्यांक परिक्षकां कडल्यान इनामां भेटयलीं. सहायक प्राध्यापक शुभा बरड हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. विद्यार्थ्यांच्या मनांत कोंकणी अस्मिताये विशीं अभिमान तयार जावचो तशेंच गोंय घटक राज्य चळवळी विशी म्हायती मेळची हे उद्देशान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. असिमा कुलासो आनी फिया रिबेलो हांणी सुत्रसंचालन केलें. कार्यावळीक कोंकणी विभागाची मुखेली क्विनी व्हियेगश, सहायक प्राध्यापक पूजा सांगोडकार, सहायक प्राध्यापक शुभा बरड आनी सहायक प्राध्यापक सियालीनी फेर्नांडीस हाजीर आशिल्ली.