कार्नावाल : उमेदीचें ल्हार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हिंदू लोक शिमगो मनयतात, धोल -ताशें वाजयतात, मुखामळाक वेगवेगळ्या रंगाचें म्होंवाळें, दोळ्यांक गाॅगल, माथ्याक रंगीत तोपयो, साबार तरेची मुस्तायकी करतात. तशेच आमचे क्रिस्तांव भाव- भयणी एकठांय जावन कार्नावाल सण मनयतात. बारीकसाणेन पळोवक गेल्यार आदल्या तेंपार शिमग्याकूच कार्नावालाचें रुप दिलां आसतलें. शिमगो धर्मीकताये कडेन लागीं, तर कार्नावालांत पश्चिमी संस्कृतायेचो प्रभाव दिसता. हे दोनूय उत्सव एकामेकांच्या फाटोफाट येतात, पद्दतूय लागीं लागीं सारकीच. कार्नावाल आनी शिमग्याक वातावरणांत उमेदीचें ल्हार पाताळता. सद्या गोंयांत कार्नावाल मिरवणुकेची तयारी नेटान चल्ल्या. आयची तरणाटी पिळगी, बच्चे कंपनी नेटान तयारेक लागल्या. खास करुन शारांनी हो उत्सव व्हड दबाज्यांत मनयतात. गांवांनी परंपरिक पद्दतीन शेकड्यांनी लोक उमेदीन एकठांय जातात. तांतूत वांटेकार जातात. मिरवणुकेंतलो चित्ररथ, नाच करपी पंगड पळोवपा सारके आसतात. यादीन उरपा सारको हो विलक्षण सुवाळो. देश- विदेशांतले पर्यटक मुद्दाम कार्नावाल पळोवपाक, मौजमजा करपाक गोंयात येतात. तरणाटी पिळगी जानेवारी सावन चित्ररथाची तयारी करपाक सुरवात करतात. रातीचे दीस करुन आकर्षक, सोबित चित्ररथ तयार करतात. लोकांनी तोखणाय केली की तांचे मन सामकें भरुन वता. ताण, तणाव, चिंता, हुस्को सोडून ते कार्नावालाच्या दिसाची वाट पळयता. एकठांय येवन गांवभर नाचतात आनी मजा करतात. कार्नावाल म्हळ्यार सगळ्या धर्माच्या लोकांचो एकवट, हातांत हात घालून उमेदीन तरेकवार पदां गावपाचो हो दीस. ह्या उत्सवात चित्ररथाच्या रुपान, मुस्तायकी सर्तीचे निमतान भेस केल्लें पाडेली, नुस्तेकार, पुलीस ड्रायव्हर हातांत हात घालून ‘न्यू कपल’ अश्यो भुमिका लोकां मुखार सादर करपी आमच्या क्रिस्ताव भाव- भयणींक पळोवन जिवाक धादोसकाय भोगता. विदूषक पळोवन ताचो भेस पळोवन ल्हान भुरग्याचें मनोरंजन जाता. ती खोशयेन नाचू लागतात. उत्सव खंयच्याय धर्माचो आसूं, एकमेकांच्या सांगातात तो मनोवपाक जाय. दरेकाक खोस, आनंद मेळचो हो त्या उत्सवा फाटलो हेतू. थोड्या वेळा खातीर तरी सदच्याच वाजेवण्या कामा पसून मात्शी तकली वयर काडून उत्साही वातावरणात घटका भर भायर सरप म्हणजेच कार्नावाला सारख्या उत्सवांत वांटो घेवप. हे एकजुटीचें एक साधन, मनोरंजन, उत्साह, मौज मज्जा, आनंद लुटपाचो भांगराचो खीण अशें समजुयां. जात, धर्म विसरून एकाच पाख्या सकयल वावुरपाचो अनमोल खजानो.

सिद्धी तिळवे
797253532