कारापूर विजयनगर जालें श्री खुट्येश्वर महिला मंडळाचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी : विजयनगर कोदाळ कारापूर हांगच्या श्री खुट्येश्वर संस्कार केंद्रा वतीन नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा निमतान भुरग्यां मदीं लिपिल्ले कलागूण सगळ्यां मुखार हाडपा खातीर सांस्कृतीक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार नवेंच स्थान जाल्लें श्री खुट्येश्वर महिला मंडळाचें उक्तावण मयें मतदार संघाचे आमदार आनी फलोत्पादन महामंडळाचे चेअरमन प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकीं जालें. 

ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हणून कारापूर सर्वण पंचायतीची उपसरपंच तन्वी सावंत आनी जिल्हो पंचायत वांगडी महेश सावंत हाजीर आशिल्ली. 

प्रेमेंद शेट हांणी बायलो आतां फुडें सरून समाजकार्यां वांटो घेतात, हे खातीर महिला मंडळाची तोखणाय केली. सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपाचो उलोय तांणी ह्या वेळार दिलो. 

उपसरपंच तन्वी सावंत हांणी महिला मंडळ चलोवपा विशीं मार्गदर्शन केलें. महेश सावंत हांणी सगळे तरेचें सहकार्य दिवपाचें आस्वासन दिलें. 

कार्यावळीची सुरवात येवकार गीतान जाली. श्रुतिका गोवेकार हांणी मानेस्तांक फुलां तुरे भेटोवन येवकार दिलो. 

माचयेर प्रेमेंद्र शेट, तन्वी सावंत, महेश सावंत, खुट्येश्वर संस्कार केंद्राचे अध्यक्ष संजय पाटील तशेंच नवी महिला मंडळाची अध्यक्ष सुनिता गोवेकार, उपाध्यक्ष स्नेहा परब, सचीव स्वाती चव्हाण आनी भांडारी शितल पाटील हाजीर आशिल्ली. ह्या वेळार भुरग्यांनी सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. 

ह्या वेळार जायत्यो सर्ती घेतल्यो. सर्तीचीं इनामां विजयकुमार पित्रे, सुरज पाटील आनी तनुजा प्रभू खानोलकार हांणी पुरस्कृत केल्लीं. ही कार्यावळ येसस्वी जावपाक सुशांत पाटील, संजीव पाटील आनी हेरांचें सहकार्य मेळ्ळें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन वेदश्री पित्रे आनी उपकार स्वाती चव्हाण हांणी मानले.