कारापूर उपसरपंच कवळेकार आडचो अविस्वास थाराव पास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः मयें मतदारसंघांतल्या कारापूर- सर्वण पंचायतीचो सरपंच दत्तप्रसाद कारखंडे हाचे आडचो अविस्वास थाराव पाक केल्या उपरांत आतां उपसरपंच उज्वला कवळेकार हिचे आडचो अविस्वास थाराव 7-0 असो पास जाल्ल्यान पंचायतीतले राजकारण बरेंच तापलां.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नवो सरपंच वेंचून काडपा खातीर 12 एप्रिलाक पंचायत मंडळाची खासा बसका जातली. ही पंचायत भाजपा कडेन आसा. सरपंच आनी उपसरपंच पद रिकामीं जाल्ल्यान थंय आतां कोणाक संद मेळटली हाचे कडेन लोकांची नदर आसा. मंगळारचे बसेक सांत पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले आनी पांच जाण बसकेक आयले नात.