कारवार रेल्वे पुलिसांनी केली 2 कोटींची रोख रक्कम जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


काणकोणः कारवार रेल्वे पुलिसांनी मुंबय-मंगळूर हे रेल्वेन विनातिकेट प्रवास करपी चेन सिंग (22) ह्या राजस्थानच्या व्यक्तीक अटक केल्या. दुबावान पुलिसांनी ताची चवकशी करून झडटी घेतली तेन्ना ताचे कडेन 2 कोटी रुपयांची राख रक्कम सांपडली. हे विशीं तांणी कितेंच स्पश्टीकरण दिवंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी रक्कम जप्त केल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा 8वेर सकाळीं एक अनवळखी व्यक्ती बॅग घेवन तिकेट काडिनासतना रेल्वेन प्रवास करतालो. तशेेंच ताचे कडेन आशिल्ली बॅग उक्ती करपाक तो अनमनतालो. ते खातीर कारवार स्टेशन आयले उपरांत तिकेट तपासनीसान ताका रेल्वे पुलिसांचे सुवादीन केलो. पुलिसांनी ताची बॅग उक्ती करून पळयल्यार तातूंत 2 कोटी रुपयांची रोख रक्कम आशिल्ली.
पयशा विशीं दुबाविताक पुलिसांनी विचारल्यार तांणी सांगलें, ही रक्कम मुंबयच्या भारत भाई उर्फ पिंटू ह्या व्यक्तीची आसा. ताचे कडेन आपूण म्हयन्याक 15 हजार रुपयांक काम करता. ही रक्कम आपूण मंगळुरु राजू हाका दिवपाची आसा.
पुलिसांनी पंचनामो करून दुबाविता सयत सदर रोख रकमेची बॅग कारवार ग्रामीण पुलिसांच्या सुवादीन केल्या. तशेंच हे विशीं आयकर कार्यालयाक म्हायती दिल्या.