कायदाे दुरुस्तेक कोमुनिदादींचाे विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अतिक्रमणांची एसआयटी वरवीं चवकशी करात


म्हापशेंः सरकारान कोमुनिनाद कायद्यांत दुरुस्ती प्रस्ताव हाडपाचे थारायलां. हाका गोंयांतल्याे सगल्याे कोमुनिनाद संस्था आनी गोंयकारांचो विरोध आसा. तशेंच कोमुनिनाद जमनींतल्या अतिक्रमणां विशीं सरकारान एसआयटी वरवीं चवकशी केल्यार ताका आमचो येवकार आसा, अशें कोमुनिदाद संस्थांनी स्पश्ट केलां.

बिरेस्तारा म्हापश्यां कोमुनिनाद सभाघरांत विवीध कोमुनिदादींच्या प्रतिनिधींच्या बसके उपरांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत सरकाराच्या निर्णयाक खर विरोध केला. ह्या वेळार सुमार 70 कोमुनिनाद वेवस्थापकीय समितीचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले.
सरकारान परस्पर कोमुनिनाद कायद्यांत दुरुस्तीचो निर्णय घेतला. ह्यो दुरुस्त्यो कोमुनिनादींच्या कामकाजा खातीर घातक आसात. प्रस्तावीत दुरुस्ती वेवहारीक आसात. अतिक्रमणां नियमीत करपा खातीर तातूंत मुजत वाडोवन दिवपाची शक्यताय आसा. कोमुनिनाद जमनी संपादीत करपाचो हो सरकाराचो डाव आसा, असो आरोप गिरी कोमुनिनादचे अध्यक्ष तुलियो डिसोझा हांणी केला.
सरकाराक दुरुस्त्यो करपाच्यो आसल्यार पयलीं सगल्या कोमुनिनाद तशेंच घटकांक विस्वासांत घेवन अधिवेशन आपोवचें. ते उपरांतूच फुडलो निर्णय घेवचो, असो आमी एकमतान थाराव घेतला, अशी म्हायती बाणावलीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस हांणी दिली.
कोमुनिनाद कायद्यांतले सगले बदल वा फेरफार हे फक्त कलम 652 प्रमाणूच करपाक जाय. हेर खंयच्याच वैधानीक कायद्या प्रमाण न्हय. हजारांनी वर्सां पसून पूर्वजांनी संरक्षीत केल्ल्या जमनींची राखण करप गरजेचें. पूण सरकारान कोमुनिनाद कायद्यांतल्या 652 कलमा खाला मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिनासतना दुरुस्ती करपाचो यत्न केला, अशें आमदार व्हिएगस हांणी म्हणलें.

कोमुनिदाद वेवस्था सोंपोवपाचो यत्न: अॅड. क्लिओफात आल्मेदा

पणजी : कोमुनिदाद संहितेंत दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव म्हणल्यार कोमुनिदाद संस्था सोंपोवपाचो यत्न आसा, अशें नामनेचे आदोगाद अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो आल्मेदा हांणी म्हणलें. भारतीय दंड संहिता तशेंच जे हेर कायदे आसात, ताचे कार्यवाहीन कोमुनिदादींतल्या गैरवेव्हारांचेर सरकारान नियंत्रण दवरप शक्य आसा, अशें तांणी म्हणलें.
कोमुनिदाद संहितेंत बदल करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. काय कलमांची दुरुस्ती जातली जाल्यार कांय नव्या कलमांचो आस्पाव जातलो. कोमुनिदाद संस्थेच्या वेव्हारांत गैरवेव्हार जालो, जाल्यार समिती बरखास्त करपाचे अधिकार सरकाराक आसतले. कोमुनिदाद जमीन उद्देगीक प्रकल्पांक घेवपाक समितीची मान्यताय गरजेचीं आसची ना. अशा आशयाच्या दुरुस्तीचो प्रस्ताव आसा. कोमुनिदाद जमनीं वयलीं अतिक्रमणां नेमीत करपा खातीर दुरुस्ती जातली.
कोमुनिदाद समिती तशेंच जमनींचेर सरकाराचें नियंत्रण येतलें. कोमुनिदाद समितीची वेंचणूक तशेंच समितीच्या अधिकारांक कांयच मोल उरचें ना. कोमुनिदाद संस्थांनी गैरवेव्हार जातात. ताची चवकशी करून कारवाय करप शक्य आसा. ही दुरुस्ती म्हणल्यार कोमुनिदाद संस्था सोंपोवपाचें यत्न आसात, अशें अॅड. आल्मेदा हांणी
म्हणलें.