काम्पाल स्विमींग पूलाच्या उक्तावणाच्या नावांन लोकांची फटवणूकः वाल्मिकी नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः काम्पाल हांच्या स्विमींग पूल संकुलांत तंत्रिक गजाली सारक्यो नाशिल्ल्यान तांचो लाब लोकांक घेवपाक मेळनात. अशें आसतना खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी फाटल्या जुलय म्हयन्यांत ताचें उक्तावण करून  लोकांक पिशें केल्यात असो आरोप आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केला. हो उक्तावण सुवाळो घडोवन हाडून भाजपा सरकारान आनी एका इव्हेंट मेनेजमेंटाची संघ घेतल्या अशो थोमणो तांणी मारला.
स्विमींग पुलांत देंवपा खातीर आशिल्ले ब्लॉक उक्तावणा उपरांत गायब जाल्यात. आंतरराष्ट्रीय मापदंडा प्रमाण फिल्ट्रेनशन प्लांट सुरू केला अशें सांगताले मात तोय सध्या काम करना. पूलाचो उक्तावण सुवाळोच बनावट आशिल्लो असोय आरोप नायक हांणी केला. स्विमींग पूल संकुलांत व्हडा प्रमाणात गळटी सुरू जाल्या आनी दिसपट्टें टँकरांनी तातूंत उदक भरतात अशी म्हायती तांणी पत्रकारांक दिली. ह्या पूलाचो वापर पणजेतलेच लोक न्हय जाल्यार सान्ताक्रूज, पर्वरी आनी ताळगांवचे लोक करतात. नूतनीकरणाच्या नांवान फाटल्या तीन  वर्सां सावन लोकां खातीर तो बंद केल्लो. आतांय तातूंत गैरसोयी आशिल्ल्यान लोकांक तो सारको वापरपाक मेळना अशें तांणी सांगले.
गोविंद गावडे ज्या खात्यांचो कारबार हाताळटात थंय कसले ना कसले वाद उप्रासतात. ते नागरी पुरवण मंत्री आसतना 200 टन तोर दाळ कुसली.  नूतनीकरणाच्या नांवान तांणी कला अकादमी अवतिकाय केली आनी आतां स्विमींग पूल पिड्ड्यार  केला अशें तांणी सांगलें. राज्यांतल्या खेळगड्यांच्या गरजां कडेन खेळां मंत्र्याची पुरायपणान आडनदर चल्ल्या अशें आपाचो फुडार सुनील सिंगणापूरकार हांणी सांगलें.