कामत, लोबो हांचे अाड अपात्रताय याचिकेचेर अधिवेशना उपरांत निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचें आड काँग्रेस पक्षान दाखल केल्ल्या अपात्रताय याचिकेचेर अधिवेशन सोंपलें उपरांत निर्णय जातलो. सभापती रमेश तवडकार हांणी ही म्हायती दिली.
अधिवेशनाक लागून आपूण तशेंच हेर कर्मचारी व्यस्त आसात. अधिवेशन सोंपलें उपरांत कायद्या प्रमाण ह्या याचिकांचेर निर्णय जातलो, अशें सभापती तवडकार हांणी सांगलें.
काँग्रेस पक्षान सोमारा पक्षविरोधी कारवायां खातीर दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचे आड
अपात्रताय याचिका दाखल केल्या. प्रदेश अध्यक्ष अमीत पाटकार आनी कांय काँग्रेस आमदारांनी
सभापती रमेश तवडकार हांची भेट घेवन अपात्रताय याचिका दाखल केल्या. अपात्रताय याचिका दाखल केल्ल्याची म्हायती अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी दिल्ली. आपणा कडेन अपात्रताय याचिका
पावल्या. ताचेर निर्णय घेवप अधिवेशनाक लागून शक्य ना. अधिवेशना उपरांत निर्णय जातलो, अशें सभापती तवडकार हांणी सांगलें.
दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांणी भाजपच्या संगनमतान काँग्रेस आमदारांक फोडपाचे यत्न केले, असो आरोप काँग्रेसीचे प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांणी केल्लो. तांचेर पक्षा वतीन कारवाय जातली,
अशें तांणी स्पश्ट केले. पक्षांत फूट घालपाच्या यत्ना खातीर पक्षान अपात्रताय याचिका दाखल केल्या.