काणी काणी कोतवा – 21

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तो गूड फ्रायडेचो दीस आशिल्लो. बिट्टू आनी पिंकी जॉनाची वाट पळयतालीं. इतल्यान तांचो बाबा थंय येता. तो तांकां विचारत, ‘‘बिट्टू, पिंकी तुमी खंय वचपाक भायर सरल्यांत?’’

बिट्टून म्हणलें, ‘‘बाबा, आमी जॉनाची वाट पळयतात. आमी आयज तांगेर वतलीं आनी ताचे वांगडा इगर्जेंतूय वतलीं.’’
‘‘आरे व्वा. चला तर हांव तुमकां जॉनागेर सोडटां.’’ अशें बाबान म्हणलें.

इतल्यान पिंकी सोफा वयल्यान उठलें आनी म्हणपाक लागलें, ‘‘नाका नाका बाबा. जॉन आमकां ताच्या आज्या वांगडा व्हरपाक येता. आमी पयलीं इगर्जेंत वतलीं.’’

‘‘बरें, चलात.’’ अशें म्हणून तांचो बाबा थंयच्यान वता.

इतल्यान जॉन थंय पावता. पिंकी आनी बिट्टूच्या पप्पाक सांगून तीं तिगांय जॉनाच्या आज्या वांगडा इगर्जेंत वता. बिट्टू आनी पिंकीन भायल्यान इगर्जो जायते फावट पळयल्ल्यो. मात तीं पयलेच फावट भितरल्यान इगर्ज पळयतालीं. थंय जायते लोक प्रार्थना करताले. तें पळोवन पिंकीन जॉनाच्या आज्याक म्हणलें, ‘‘अंकल, चर्चींतूय देवळान करतात तशीच प्रार्थना करतात?’’
आज्यान म्हणलें, ‘‘हय. देवूळ, मशीद, गुरुद्वारा वरींच हांगाय लोक येवन प्रार्थना करतात. प्रार्थनेंतल्यान आमच्या मनांत जें कितें आसता तें सरळ देवा मेरेन पावता. आनी भुरग्यांची प्रार्थना देव रोखडोच आयकता. ’’

उपरांत जॉन आनी ताचो आजो येसूच्या मुखार दोळे धांपून प्रार्थना करपाक लागता. तांकां पळोवन पिंकी आनी बिट्टूय प्रार्थना करतात.

प्रार्थना जावन जॉनाचो आजो तांकां पुराय इगर्ज भोंवडावन दाखयता. तीं दोगांय खूब खूश जातात. उपरांत तीं सगळीं जॉनाच्या घरा येतात. जॉनाची आजी घराच आसता. ती पिंकी आनी बिट्टूक मेळटा. घरा भितर सरल्या उपरांत पिंकी आनी बिट्टूक बरेंच अजाप जाता.


बिट्टू आज्याक म्हणटा, ‘‘अंकल, आयज गूड फ्रायडे आनी तुमी कांयच तयारी करूंक ना. आमी दिवाळेक, चवथीक बी खूब सजावट करतात. पूण तुमी आयज कांयच कित्याक करूंक ना?’’

आजो बिट्टूचे तकलेर हात भोंवडायत म्हणटा, ‘‘शाण्या, ह्या फ्रायडेक गूड फ्रायडे म्हणटात खरें. पूण हो फ्रायडे येसू भक्तां खातीर गूड नासता. हाका ब्लॅक फ्रायडेय म्हणटात. कारण हजारांनी वर्सां आदीं आयच्या दिसा येसूक खुर्सार चडयल्लो. म्हणून ह्या दिसाक ब्लॅक फ्रायडे आनी गूड फ्रायडे अशें म्हणटात.’’


‘‘आरे देवा, आयचो दीस म्हळ्यार दुख्खाचो दीस तर. म्हणून लोक आपलीं घरां सजयनात.’’ अशें पिंकीन अजापान म्हणलें.
‘‘हय शाण्या.’’ अशें थंयच आशिल्ले जॉनाचे आजयेन म्हणलें आनी ती त्या सगळ्यांक हॉलांत बसोवन कितेंय खावपाक हाडपाक भितर गेली. हांगा जॉन, पिंकी आनी बिट्टू आज्या वांगडा गजाली मारीत बसलीं. आज्यान तांकां गूड फ्रायडे आनी इस्टराची म्हायती दिली. दनपरां जेवन तीं आपल्या घरा परतलीं.