काणकोण स्टेशनांत रेल्वे थांब्या विशीं काणकोण भाजपा मंडळाचें निवदेन

काणकोण रेल्वे स्टेशनांत लांब पल्ल्याचे रेल्वेंक थांबो दिवपाचे मागणेचे निवेदन सभापती रमेश तवडकार हांका दितना भाजपाचे काणकोण मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाय, पंचायतीचें सरपंच आनी भाजपा वावुरपी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः कोंकण रेल्वे म्हामंडळाच्या काणकोण हांगच्या स्टेशऩांत लांब पल्ल्याच्या रेल्वेंक थांबो दिवपाची मागणे खातीर काणकोण ज्येश्ठ नागरीक मंचान आंदोलन, धरणे केल्या उपरांत काणकोणच्या भाजपा मंडळान आतां तशीच मागणी केल्या. ती पुराय करून घेवपा खातीर तांणी काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांका एक निवेदन भेटयलां.
काणकोणच्या जेश्ठ नागरीक मंचान धरणे, रेल्वे अधिकाऱ्यांक घेराव, मार्चे काडून लेगीत कोंकण रेल्वे म्हामंडळान अजून मेरेन थांबो दिवपा संबंदीचो कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना. कोवीड म्हामारी पयलीं लांब पल्ल्यांच्या रेल्वेंक काणकोणा थांबे आशिल्ले. ते परत सुरू करचे अशी काणकोणकारांची मागणी आसा. मात थांब्या संबंदी निर्णय घेवपाचो अधिकार रेल्वे बोर्डाक आसा अशें सागून कोंकण रेल्वे वेळ मारून व्हरीत आसा.
सभापती तवडकार हांणी कोकण रेल्वे अधिकाऱ्या सामकार थांब्याचो प्रश्न मांडला. दिल्लींत वचून रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवणी करून थांब्याचो प्रश्न निकालांत काडपाचे तांणी आतां थारायलां. काणकोण भाजपा मंडळान केल्ले मागणेचें निवेदन ते रेल्वे बोर्डाक सादर करतले अशी खबर आसा.
काणकोण तालुक्यांत आशिल्ल्या दर्या देगांनी पर्यटनाच्या सिझनांत हजारांनी देशी- विदेशी पर्यटक येतात तशेंच तालुक्यांतल्या ज्येश्ठ नागरिकांक लांब पल्ल्याच्यो रेल्वे एक तर कारवार ना जाल्यार मडगांवा वचून धरच्यो पडटात. ताका लागून तांकां खूब त्रास जातात. ते खातीर काणकोण रेल्वे स्टेशनांत लांब पल्ल्यांच्या रेल्वेंक थांबो दिवचे अशी काणकोण तालुक्यांतल्या लोकांची मागणी आसा.