काणकोण कोंकणी कला केंद्राचो संस्थापक एरिक फर्नांडीस अंतरलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण कोंकणी कला केंद्राचो संस्थापक वांगडी तशेंच निवृत्त मुख्याध्यापक एरिक फर्नांडीस (63) बिरेस्तारा सकाळी संवसाराक अंतरलो. ते पणसुलें- काणकोणचे मात मडगांवांत स्थायीक जाल्ले. तांचे कुडीचेर शुक्राराक मडगांवच्या सेमिटरींत निमणे संस्कार करतले. तांच्या फाटल्यान घरकान्न, भुरगीं आनी भाव असो घराबो आसा.
 तांची ‘बाप्पा मुंबय वता’ ही एकांकी खूब गाजल्ली. तियात्राची 125 वर्सां हे कार्यावळींत तांचो भोवमान केल्लो. ते एक बरे तियात्र कलाकार आशिल्ले. गोंय कला अकादमीचे तियात्र सर्तींत तांणी वांटो घेवन जायती इनामां मेळयल्लीं आसात. तांच्या मरणाक लागून काणकोणा कोंकणी कला केंद्राच्या जाळवणदारांनी दुख्ख उक्तायलां.