काणकोणा मनयलो गिरायक हक्क दीस

काणकोणा नागरी पुरवण खात्या वतीन खोला हांगा गिरायक जागृताय कार्यावळींत उलयतना खात्याचे निरिक्षक उल्हास वेळीप आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केपें: काणकोण नागरी पुरवण कार्यालया वतीन गुरुकूल विद्यालय सभाघर खोला हांगा गिरायक हक्क दीस मनयलो. 

ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून आदले जिल्हो पंचायत वांगडी कृष्णा वेळीप, नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी उल्हास वेळीप, मुख्याधिपिका रंजिता गांवकार, सतीष गांवकार, श्नीकांत वेळीप, रसिता फेर्नांडीस, किर्तन वैज आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

आयचें यूग कॉम्प्युटराचें यूग आशिल्ल्यान ऑनलाय्न घेतिल्ल्यो वस्तू वा बाजारांत घेतिल्ल्यो वस्तूं संबंधी फटींगपणां जावचीं न्हय हे खातीर गिरायक म्हणून सगळ्यांनी शिटूक रावप गरजेचें. असल्यो फटींगपणाच्यो घडणुको घडल्यार गिरायक मंचा कडेन मजत मागची अशें कृष्णा वेळीप हांणी सांगलें. 

गिरायकां कडेन जावपी फटींगपणां संबंदी, खासा गांवगिर्‍या वाठारांतले जनतेक हे विशीं जागृक करप गरजेचें. नागरी पुरवण खात्यान अश्यो जागृतायेच्यो कार्यावळी गांवगिर्‍या वाठारांनी करून बरें काम केलां, अशें वेळीप हांणी फुडें सांगलें. 

फटींगपणां जावचीं न्हय म्हणून कितें करचें हे विशीं उल्हास वेळीप हांणी म्हायती दिली. 

कार्यावळीचेें सुत्रसंचालन किर्तन वैज हांणी केलें.