काणकोणां 2 हजार विद्यार्थी मदले सुटयेंतल्या खाणा पसून वंचीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दर परवडना म्हूण आपमजत गटान पुरवण केली बंद

काणकोण: शिक्षण खात्यान पुरस्कृत केल्ल्या मदले सुटयेंतल्या खणाचो दर परवड नाशिल्ल्यान, काणकोण म्हालांतल्या पयली ते आठवी मेरेनच्या भुरग्यांक खाण पुरोवपी मुखेल आपमजत गटान 1 ऑक्टोबरा सावन खाणाची पुरवण बंद केल्या. हाका लागून म्हालांतले सुमार 2000 विद्यार्थी मदले सुटयेंतल्या खाणा पसून वंचीत जाले.

शिक्षण खात्यान 2009 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली. त्या वेळार पयली ते चवथी मेरेनच्य विद्यार्थ्यां खातीर 5 रुपया 11 पयशे जाल्यार पांचवी ते आठवी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर 6 रुपया 50 पयशे दरान रक्कम दिताले. त्या वेळार खिचडी, शिरो, भाजी पाव, पुलाव हे सारके पदार्थ दिताले. शिक्षण खातें जी रक्कम दर भुरग्या फाटल्यान दिताले ताचेर पदार्थ तयार करप आनी त्या त्या शाळांनी पावोवपाचें काम आपमजत संघटणेच्यो कार्यकर्त्यो करताल्यो.

2014 वर्सा हे रकमेंत थोडो बदल करून पयली ते चवथीच्या विद्यार्थ्यां फाटल्यान 6 रु. 11 पयशे आनी पांचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्या फाटल्यान 7 रु. 45 पयशे दरान रक्कम वाडयिल्ली. हो दर परवड नाशिल्ल्यान तेन्ना लेगीत कांय आपमजत संस्थांनी खाण बंद केल्लें.

अंदूं सावन शिक्षण खात्यान आहारांत बदल केला आनी काबुली चणे, वाटाणे वा मुगाची भाजी, इडली, पुलाव, तेच बरोबर पावा बदला चपाती दिवपाचें सुचीत केलां. सद्याच्या बाजार मोला प्रमाण काबुली चण्याचें मोल किला फाटल्यान 122 रुपया. मूग 87 ते 90 रु. वाटाणे 60 ते 62 रुपया इतलें आसात.

तातूंतच हें खाण त्या त्या शाळांनी पावोवपा खातीर भाड्यान वाहनां घेवचीं पडटात. ताका लागून सरकाराचो हो दर परवड नाशिल्ल्याची म्हायती ओंकार आपमजत गटाची अध्यक्ष स्नेहा उर्फ संध्या संदेश देसाय हांणी दिली.