काणकोणां वादळी वाऱ्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज पुरवण खंडीत; माड, झाडां पडलीं रस्त्यार, घरांचेर

काणकोण: काणकोण म्हालांत सोमारा रातीं आयिल्ल्या वादळी वाऱ्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालें. ह्या वाऱ्याक लागून वीज खात्याचें खूबशें लुकसाण जालें. खात्याचे सुमार 6 लायटीचे खांबे मोडून पडले जाल्यार लायटीच्या सरयांचेर झाडां आनी माड पडिल्ल्यान खांबे आनी सरयो तुटून पडिल्ल्यान सुमार धा लाख रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें काणकोणचे सहाय्यक अभियंते अनूप राणे हांणी सांगलें.

करमल घांट, पाळोळें, कोळंब, पाटणें, खोतीगांव, आगोंद ह्या गांवांनी घरांचेर आनी रस्त्यार पडिल्लीं झाडां काडपाचें काम काणकोणच्या उजो पालोवपी दळान रातीं सावनूच सुरू केल्लें, तें मंगळारा उसरां मेरेन सुरू आशिल्लें. खंडीत वीज पुरवणेक लागून लोकांचें खूब हाल जाले. जाल्यार पाळोळें दर्यादेगे वयल्या शॅक वेवसायिकांक आनी हॉटेल वेवसायिकांचें फ्रिजांतलें सामान पेड्डेर जालें.

खंडीत वीज पुरवण सुरळीत करपाचें काम झुजा पांवड्यार सुरू आशिल्लें. 90 टक्के काम पुराय करून वीज पुरवण परतून सुरू केल्ल्याची म्हायती अभियंते राणे हांणी दिली. पूण पाळोळें, व्होव्हरें आनी हेर कांय सुवातांनी वीज पुरवण परतून सुरू करपाच्या कामाक गती दिल्ल्याचें राणें हांणी सांगलें.

आगोंद दिवनबाग हांगासरल्या येसू शांताराम पागी हांच्या घरा कुशीची उदकाची प्लास्टीक टांकी फुटून पडिल्ल्यान घराचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. जाल्यार कुस्कें खोतीगांव हांगा पांडू पस्तर गांवकार हांच्या घराचेर झाड पडिल्ल्यान तांचेंय व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां.

वादळी वाऱ्याक लागून लुकसाण जाल्ल्या घरांक काल (मंगळारा) मामलेदार कचेरेंतल्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिवन पळोवणी केली आनी अहवाल तयार केला. तातूंत काजूमळ खोला हांगासरल्या फ्रांसिस्का कार्दोज 20 हजार रुपया, दिवनबाग आगोंद हांगाच्या येसू शांताराम पागी हाका 60 हजार रुपया, कुसकें खोतीगांव हांगासरल्या पांडू पावटो गोवकार 50 हजार रुपया, कुसकेंचो सुकटो जानू गांवकार 20 हजार रुपया, जाल्यार पणसुलमेळ खोतीगांवचो नवेत चिमट वेळीप हाका 20 हजार रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याची नोंद मामलेदार कचेरेंत केल्या.

काणकोणच्या उजो पालोवपी दळाचे मुखेली रवींद्रनाथ पेडणेंकार हांच्या मार्गदर्शना खाला प्रशांत वेळीप, अशोक गांवकार, अनील तळपणकार, वरात वेळीप, गौतम वेळीप, उमेश आचारी, तुळशीदास देसाय, रत्नाकर वेळीप, संजय जाधव, नितीन नायक, परेश भगत, अमरेश मोखर्डकार ह्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रस्त्यार पडिल्लीं झाडां काडून येरादारी खातीर रस्तो मेकळो करून दिलो. जाल्यार घराचेर पडिल्लीं झाडां कुशीक काडली. पूण व्हड प्रमाणांत पडिल्लीं झाडां कुशीक काडपाचें काम मंगळारा उसरां मेरेन सुरू आशिल्लें.

वादळी वाऱ्यान लुकसाण जाल्ल्यान काँग्रेसीचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी आनी काल पाळोळ्यां भेट दिवन पळोवणी केली, तशेंच वीज खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याची भेट घेवन वीज पुरवण सुरळीत करपा संबंदी तांचे कडेन उलोवणी केली.