काणकोणां राम रथयात्रेक बरो प्रतिसाद

श्रीस्थळा राम रथयात्रेक येवकार दितना भावीक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: रामनमी निमतान काल काणकोणां काडिल्ल्या राम रथयात्रेक काणकोणकारांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सकाळीं श्रीस्थळ हांगासरल्या श्रीमल्लिकार्जून देवस्थाना कडल्यान हे यात्रेक सुरवात जाली.

ह्या वेळार आदले आमदार मोहन आमशेकार, पंकज नायक गांवकार, दामोदर च्यारी, प्रतीश प्रभुदेसाय, सुनय कोमरपंत, दिलखूश शेट, वल्लभ देसाय, हेमंत नायक गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उपरांत हे यात्रेचें काणकोणच्या विवीध 14 देवस्थानां कडेन प्रयाण जालें.