काणकोणां कृशी मंत्र्याची कृशी भवनाची पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: शेळेर काणकोणां नियोजीत कृशी भवन प्रकल्पाच्या सुवातेची पळोवणी काल (शुक्रारा) कृशी मंत्री रवी नायक हांणी केली. ह्या वेळार तांचे बरोबर काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार, कृशी संचालक नेव्हील आल्फोंसो, विभागीय कृशी अधिकारी किर्तीराज नायक गांवकार, नागेश कोमरपंत आनी भाजपा मंडळाचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.

हें भवन एका वर्सांत पुराय जातलें अशें कंत्राटदार देवेंद्र नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. मजगतीं, रसायनीक साऱ्याचेर अनुसुचीत जमातीच्या लोकांक अनुदान मेळटा. हेर समाजाच्या लोकांकूय रसायनीक सार्‍याचेर अनुदान मेळिल्लें जाल्यार हेर समाजांतले लोकूय शेती वेवसायांत अदीक लक्ष घालतले आशिल्ले हें मंत्री रवी नायक हांचे नदरेक हाडून दिलें तेन्ना, रसायनीक साऱ्याचेर अनुसुचीत समाजाच्या लोकांक अनुदान दिवपाची येवजण केंद्र सरकाराची आसा. गोंयांत हेर समाजाक लेगीत अनुदान मेळचें हे खातीर केंद्रांतल्या संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन विचार मांडटले अशें तांणी सांगलें. पूण सेंद्रीय साऱ्याचेर एसटी समाजा बरोबरूच हेर लोकांक 50 टक्के अनुदान मेळत आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें.

हे भेटी उपरांत रवी नायक हांणी इडदर हांगासरल्या लांकूड काम केंद्राची पळोवणी केली. तेच प्रमाण आमोण्यां बलराम विद्यालयाची पळोवणी केली. खोतीगांवचे आदले सरपंच दया गांवकार हांणी येडा हांगा तयार केल्ल्या गांवठी गूळ प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिवपाचे आशिल्ले पूण तें थंय पावंक शकले नात.