काणकोणच्या नगराध्यक्षपदार सारा देसाय विरोधा विणें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण, प्रतिनिधी : काणकोणची नगराध्यक्ष म्हणून सारा शांबा देसाय हांची विरोधा विणें निवड जाली. २९ मेक दनपरां १२ वरां मेरेन अर्ज भरपाची निमाणी मुजत आशिल्ली. आनीक कोणेंच अर्ज भरूंक नाशिल्ल्यान ती वेंचून आयिल्ली. मात हाची घोशणा जावंक नाशिल्ली. आयज ३० मेक काणकोणचे उपजिल्होधिकारी आनी निर्वाचन अधिकारी मधु नार्वेंकार हांणी सारा देसाय हांची निवड जाल्ल्याचें जाहीर केलें.
पालिकेच्यो वेंचणुको जाले उपरांत पयलीं सायमन रिबेलो, रमाकांत नायक गांवकार हांणी दोगांनी नगराध्यक्षपद सांबाळिल्लें. आतां सारा देसाय ही तिसरी नगराध्यक्ष.
निवड जाले उपरांत पत्रकारांनी सारा देसाय हांकां फुडल्या कामा विशीं विचारलें तेन्ना तिणें सांगलें, चार रस्तो ते शेळेर मेरेन सोबितीकरणाचो प्रस्ताव पयलींच दिला. तो पुराय करून घेतली, नव्या बाजार प्रकल्पाचें काम पुराय करून घेवपाचेर भर दितली. तशेंच बाराय वार्डांनी समान उदरगत करपाचेर भर दितले. ह्या वेळार विवीध मानेस्तांनी तांकां हाजीर रावन परबीं भेटयलीं.
मजगतीं, आयज नगराध्यक्ष निवडी दिसा मुख्याधिकारी, जिल्होधिकारी कार्यालयांत काम आशिल्ल्याचें सांगून हाजीर रावूंक नाशिल्ल्यान आदले नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकार हांणी तिडक उक्तायली.