काणकोणचो आदलो उपनिबंधक प्रेमानंद देसायाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जमीन हडप प्रकरण; निवृत्तीच्या दिसाच बंदखणींत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशें: बादे आसगांवच्या जमीन हडप प्रकरणांत विशेश चवकशी पंगडान (एसआयटी) काणकोणचे आदले उपनिबंधक प्रेमानंद देसाय (पणसुले काणकोण) हाका अटक केल्या. सेवा निवृत्ती दिसाच देसाय हांचेर अटक जावपाचो प्रसंग आयलो.
आसगांव बादेच्या सर्वे क्र. 47/1तली सुमार 5900 चौ. मि. जमीन हडप प्रकरणांत एसआयटीन गुन्यांव नोंद केल्लो. फिर्यादी कुतिन्हो (अहमदाबाद) आनी एलिटीओ कार्व्हालो (बादे आसगांव) हांच्या पुर्वजांचे हे मालमत्तेची बनावट कागदपत्रां तयार करून विक्रीपत्र तयार केलें.
दुबावितांनी 6 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा बनावट वारसदार प्रमाणपत्र (सक्सेशन डीड) तयार करून बार्देस मामलेदारां कडल्यान म्युटेशन केलें आनी दुबावीत रायसन रॉड्रिग्स हांच्या नांवार ही जमीन केली. जमनीचें हे बनावट वारसदार प्रमाणपत्र काणकोण उपनिबंधक कार्यालया कडल्यान केल्लें. दुबावीत रॉड्रिग्स आनी ती जमीन काणकोण म्हालांतली नासून लेगीत हें वारसदार प्रमाणपत्र दिल्लें. त्या वेळार दुबावीत प्रेमानंद देसाय काणकोणचे उपनिबंधक आशिल्ले. ताका लागून तांची ह्या प्रकरणांत दुबावीत म्हूण एसआयटीन अटक केल्या.
दुबालीत प्रेमानंद देसाय हांकां कांय म्हयन्यां आदीं सरकारान सेवेंतल्यान निलंबीत केल्ले. कागदपत्रांची आनी नोंदणी वहीची योग्य नोंदणी दवरूंक नाशिल्ल्या कारणान हें निलंबन केल्लें. देसाय 31 डिसेंबराक सेवा निवृत्त जावपाचे आशिल्लो, पूण त्याच दिसा तो रावता त्या पणसुले काणकोणच्या घरांतल्यान ताका ताब्यांत घेवन अटक केली. पुलीस निरिक्षक सुरज सामंत हांच्या फुडारपणा खाला कॉन्स्टेबल साईनाथ नायक आनी अक्षय सावंत हांणी ही कारवाय केली.

बार्देसांतलो वकील एसआयटीच्या रडाराचेर
आतां मेरेन पुलिशेच्या एसआयटीन पंगडान जमीन बळकावप प्रकरणांत 46 गुन्यांव नोंद करून 21 जाणांक अटक केल्या. वयल्या प्रकरणांत बार्देस म्हालांतलो एक वकील एसआयटीच्या रडाराचेर आसा. त्या वकिलान बनावट वारसदार प्रमाणपत्रा खातीर लागपी जमनीचीं बनावट कागदपत्रां तयार केल्लीं. बेगिनूच ताकाय अटक जावपाची शक्यताय आसा.