काजू फेणीक आंतरराष्ट्रीय मार्केटांत विक्रे खातीर परवानगी दिवची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंयांतल्या लोकांचो काजू हो म्हत्वाचाे वेवसाय. ते खातीर म्हुट्ट्या पसून पसून तयार केल्ले फेणयेक गोंय अबकारी खात्यान आंतरराष्ट्रीय मार्केटांत विक्रे खातीर परवानगी दिवची. जाका लागून गोंयकारांक हो वेवसाय आनीक वाडोवंक मेळटलो अशी मागणी पर्येंची आमदार डॉ. दिव्या राणे हांणी अधिवेशनाच्या अनुदानीत मागण्या वेळार विधानसभेंत केली.

गोंयचे काजू फेणयेक जीआय नामांकन आसा. ताका लागून ही फेणी संवसारभर फामाद आसा. पूण ती विदेशांत मेळना. आतां मोपा जावपी विमानतळार ही फेणी विदेशांतल्या लोकांक विकती घेवन आपल्या देशांत व्हरूंक मेळची हे खातीर अबकारी खात्यान परवानगी दिवची. ताका लागून संवसारभर ही फेणी पावतली. खूबशा आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक गोंयचे फेणयेची आवड आसा अशें डॉ. दिव्या राणे हांणी सांगलें.

गोंयांत सत्तरी सारक्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत काजीचो वेवसाय आसा. पूण म्हुट्ट्यांक व्हड मागणी नाशिल्ल्यान लोक फक्त काजी काडून म्हुट्टे भायर उडयतात. 80 टक्के म्हुट्टे फुकट वतात. ताका लागून जर फेणयेची मागणी वाडत जाल्यार म्हुट्ट्यांची मागणी वाडटली. तशेंच शेतकारांक अर्थीक लावूय जातलो अशें दिव्या राणे हांणी म्हणलें.