कागदपत्रांचें डिजिटायझेशन करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पालिका मुख्याधिकाऱ्याचें पालिका मंडळाक पत्र

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशें पालिकेच्या कागदपत्रांचें डिजिटायझेशन आनी म्हायती हक्क कायदो कलम 4 क पाळो दिवचे खातीर एजन्सी नेमची, अशी लिखीत सुचोवणी मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांणी पालिका मंडळाक केल्या. हे सेवेंचो फुडारांत पालिकेक फायदो जातलो, असोय दावो तांणी केला.

म्हायती हक्क कायद्याच्या कलम 4 तले तजविजी प्रमाण, भौशीक अधिकाऱ्यां कडल्यान लोकांक म्हायती सहज मेळटली. तशेंच योग्य तरेन आनी पद्दतीन म्हायती प्रसारीत करपाचें बंधन आसा आधुनीक काळांत कंप्युटर, लॅपटॉप आनी स्मार्ट फोनांची संख्या वाडल्या. तेचवरी लोकूय व्हड प्रमाणांत इंटरनेटाचो वापर करतात. ताका लागून आमकां कायद्याचें कलम 4 पाळपाक एक बरी संद मेळ्ळ्या, अशें मुख्याधिकाऱ्यान ह्या पत्रांत म्हणलां.

कार्यालयीन फायली मेळप ना, कॅटलॉगींग प्रक्रिया नाशिल्ल्यान खूब खेपे फायली शेणपाच्यो कागाळी आसात, वळेरी, फायलींचो नंबर, फायली दवरपाक सुवातेचो उणाव, हे सारक्यो साबार समस्या पालिकेंत आसात. ताका लागून चड कळाव करिनासतना कागदपत्रांचें डिजिटायझेशन करपा खातीर पावलां उखलचीं, अशीय सुचोवणी मुख्याधिकाऱ्यान केल्या.

डिजिटलायझेशनाक लागून कादगपत्रांची सुरक्षा निश्चीत जातली. पालिका मंडळाक सध्या फायली दवरिल्ली सुवात मेळटली. तशेंच म्हायती हक्क कायद्याचें कलम 4 पाळपाक मजत मेळटली. ते भायर सगळो डेटा संकेतस्थळाचेर उपलब्ध जाल्ल्यान लोकांक तो पळोवपाक मेळटलो. ताका लागून म्हायती हक्क कायद्याचे अर्ज आनी अपिलांक जाप दिवपांत व्यस्त आशिल्ल्या पालिका कर्मचाऱ्यांक हे येवजणेची मजत जातली, अशें मुख्याधिकारी सावळ हांणी म्हणलां.

कागदपत्रां डिजिटलायझेशन हो एक व्हड वावर. तातूंत विशेश अशा कामांचो आस्पाव आसा. हो वावर ह्या मळाचो अणभव आशिल्ल्या एजन्सीक कडेन आवटसोर्स करचें, अशी विनवणी मुख्याधिकारी सावळ हांणी पत्रांत केल्या.