कांदळीचीं झाडां मारल्ल्याचो आरोप मोराम्बी असोसिएशनात न्हंयकारलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः मेरशे रस्त्या कुशीकची कांदळी झाडां मारून उडयल्ल्याचो आरोप मोराम्बी ओ ग्रँड कूळ असोसिएशनाचो अध्यश्र शामीर कुतिन्हो आनी असोसिएशनान न्हंयकारला. शेताच्या बांदाची पावसा पयलीं दुरुस्ती करपाक आमी तिसवाडीच्या मामलेदराची परवानगी घेतल्या. दर वर्सा आमी हें काम करतात. भू संधारण खात्याची परवानगीय आमी घेतल्या. कांदळी झाडां मारिल्ल्याच्या आरोपांत कांय तथ्य ना अशें तांणी सांगलें.
काम सुरू आसतना भाजपाच्य थळाव्या फुडाऱ्यान आनी ताचे सोयरे आनी समर्थकांनी काम करपाच्या आमच्या अधिकारा विशीं प्रश्न विचारपाक सुरवात केली. तांणी आमका वायट उतरां वापरलीं. बांद ताचे मालकीचो असो तांणी दावो केलो. तशें जाल्यार कागाळ करात अशें आमी तांका सांगलें. उपरांत तांणी पुलिसांक हाडलें. तांणी काम कशें सुरू केलां अशें विचारतकूच आमी तांकां आमचे कडेन काम करपाची परवानगी आसा अशें सांगलें तेन्ना तो पुलीस स्टेशनांत आमकां दाखयात अशें तांणी सांगलें. परवानगीचो कागद तांणी पळोवपाक न्हयकार दिलो आनी थळाव्या भाजपा फुडाऱ्याची बाजू घेतली अशें कुतिन्हो हांणी सांगलें.
पुलिसांनी आमका घरा पावयलें आनी फुडाऱ्याचे समर्थक आमकां मारपेट करतले अशें सांगलें. आमी घरा वतकूच भाजपा फुडारी आनी ताच्या समर्थकांनी झोडी मानशीच्या दाराचें लुकसाण केलें आनी कांदळी झाडां मारली असो आरोप असोसिएशनांत केला. स्वता कांदळी मारून तातूंत आमकां घुस्पायलें. कांय खबरांपत्रांनी वस्तुस्थितीची म्हायती घेनास्तना बातमी छापून असोसिएशनाक बदनाम केलें अशें कुतिन्होन सांगलें. हे संबंदांत आमी पुलीस कागाळ केल्या. बांद सारको करपाक पुलीस संरक्षण दिवपाची आमी मागणी केल्या अशी म्हायती ताणे दिल्या.