काँग्रेस, आप, आरजी आनी अपक्ष हांचे वतीन उमेदवारी अर्ज दाखल

उमेदवारी अर्ज दाखल करतना मार्सेलीना वाझ. कुशीक कुठ्ठाळीची सरपंच सेनीया परेरा आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुठ्ठाळी जिल्हो पंचायत पोटवेंचणूक

वास्को: कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्यान जिल्हो पंचायतीचे पोटवेंचणुके खातीर कुठ्ठाळीचे आमदार अँथनी वाझ हांची घरकान्न मार्सेलीना वाझ हांणी अपक्ष म्हूण उमेदवारी अर्ज दाखल केला. काँग्रेसी वतीन वॅलेन्ट बार्बोझा, आपा वतीन जॉन डिसा, आरजी वतीन लेस्ली गामा हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. हो मतदारसंघ अनुसुचीत जमाती खातीर राखीव आसा.

ह्या मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले अँथनी वाझ हे आतां आमदार जाल्ल्यान ह्या मतदारसंघांतली जिल्हो पंचायत वांगड्याची सुवात रिती जाल्ली. ते खातीर पोटवेंचणूक घेतात.

मार्सेलीना वाझ हांणी आपल्याक लोकांनी केल्ले विनंतीक लागून तशेंच घरकार अँथनी वाझ हांची कामां मुखार व्हरपा खातीर आपूण वेंचणूक लडयत आशिल्ल्याचें सांगलें.

अँथनी वाझ हांणी जिल्हो पंचायत वांगडी आसतना खूबशीं कामां केल्यांत. तांणी आमदार जाले उपरांत जिल्हो पंचायत वांगडीपदाचो राजिनामो दिल्ल्यान जाहीरनाम्यांत दिल्लीं कामां अजून जाल्लीं नात. ती पुराय करपा खातीर हांव यत्न करतलें अशें मार्सेलीना वाझ हांणी सांगलें. उपसरपंचपदाचो अणभव आशिल्ल्यान आपणाक समाजीक कामाचाे अणभव आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.

वॅलेन्ट बार्बोझा हांणीय काम करपी उमेदवाराक मतां दियात अशें आवाहन केलां. ह्या मतदारसंघांतल्या लोकांक रेल्वे दोट्टीकरण, कोळसो, हॉटेल प्रकल्प नाका. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण इबाडपाची भिरांत तांच्या मनांत आसा. ताका लागून तांणी म्हाका उबो केला. तांकां नाका आशिल्ल्या प्रकल्पाक म्हजोय विरोध आसतलो. तांचीं विकासकामां करतलों अशें तांणी सांगलें.

ह्या वेळार काँग्रेसीचे ओलंसियो सिमोयश हांणी आरजी ही भाजपाची टीम आशिल्ल्याचो आरोप केलो. आरजीन फक्त मतां फोडपा खातीर उमेदवार उबो केला असो दावो तांणी केलो.