काँग्रेसी कडल्यान अधिकृत प्रस्ताव आयल्यार निश्चीत विचार करतलों

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजय सरदेसायः ऑक्टोबर मेरेन म्होर बसपाची शक्यताय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : स्वताचो पक्ष दुसऱ्या पक्षांत विलीन करप सोंपी गजाल न्हय. काँग्रेसी कडल्यान आपणाक अजून हे विशीं कसलोच प्रस्ताव येवंक ना. तांचे कडल्यान प्रस्ताव आयल्यार निश्चीत विचार करतलो, अशें गोवा फाॅरवर्डाचे अध्यक्ष तशेंच आमदार विजय सरदेसाय हांणी मंगळारा स्पश्ट केलें.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे बेगिनूच काँग्रेसींत विलिनीकरण जावन विरोधी पक्षफुडारीपदार विजय सरदेसाय हांची नेमणूक जावपाक शकता. हे विशीं सरदेसाय अानी काँग्रेसच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यां मदीं चर्चाय जाल्या, अशी बातमी ‘भांगरभूंय’ दिसाळ्यांत मंगळारा प्रसिद्ध जाल्ली. ते उपरांत राज्यांतल्या राजकी मळार खवदळ पडिल्लो. पत्रकारांनी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांचे कडेन संपर्क केल्यार, एखादो पक्ष दुसऱ्या पक्षांत विलीन करप सोंपें नासता. पूण विलिनीकरणा विशीं काँग्रेस कडल्यान अधिकृत कसलोच प्रस्ताव येवंक नाशिल्ल्यान हाचेर उलोवप योग्य न्हय. काँग्रेसश्रेश्ठी कडल्यान तसो प्रस्ताव आयल्यार विचार करपाक हरकत ना, अशेंय तांणी सांगलें.