कसिनो उपरांत हरीत लवादाची कुठ्ठाळी खारजांतल्या बार्जींचेर बडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सीआरझॅड परवानो नासत जाल्यार जातली कारवाय


पणजी : कुठ्ठाळी खारजांत जी डॉकयार्डा आसात वा ज्यो बार्जी आसात, तांचे कडेन सीआरझॅड परवानो नासत, जाल्यार तीन म्हयन्यांत ती बंद करची, असो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिला. तशेंच खाजगी शिपयार्डांक लुकसाण भरपाय फारीक करची पडटली, अशें राष्ट्रीय हरीत लवादान म्हणलां.
फाटल्या सप्तकांत सीआरझॅड परवानाे नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्लो. हाचे उपरांत कुठ्ठाळी खारजांतल्या खाजगी शिपयार्डांचेर सीआरझॅड परवानो ना, जाल्यार कारवाय करपाचे आदेश लवादान दिला.
सालू डिसोझा आनी हेरांच्या याचिकेचेर लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल, न्यायाधीश सुधीर अगरवाल, न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग, तज्ञ वांगडी सेंथील वेल आनी तज्ञ वांगडी डॉ. विजय कुलकर्णी हांणी हो आदेश दिला.
दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण, प्रदुशण नियंत्रण मंडळ आनी शिपयार्ड कंपनीक हातूंत प्रतिवादी आसा. मेसर्स ए. वी. साळगांवकार, मेसर्स सपारिया डॉक स्टील, मेसर्स सरदेसाय इंजिनीअरींग वर्क्स, मेसर्स दीसा इंजिनीअरींग वर्क्स, मेसर्स विपुल इंजिनीअरींग वर्क्स, मेसर्स सचिता इंजिनीअरींग आनी मेसर्स फेरोमार शिपींग हांची कुठ्ठाळी खारजांत डॉकयार्ड आसा. हांगा बार्जीय दवरतात. तशेंच बार्जींची दुरूस्ती जाता. ह्या सगल्या डॉकयार्डांक सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची. हो वाठार सीआरझॅड 3 मदीं आसा. जांचे कडेन सीआरझॅडाची मान्यताय ना, तांचे आड 3 म्हयन्यांत कारवाय करची, अशें आदेशांत म्हणलां.
बार्जीं खातीर प्रदुशण जाता आसत जाल्यार प्रदुशण नियंत्रण मंडळान ताची तपासणी करून ताची लुकसाण भरपाय शिपयार्ड कंपनी कडल्यान वसूल करून घेवची. तशेंच पर्यावरणीय लुकसाणीचो आराखडो तयार करचो. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालय, एनआयओ, प्रदुशण नियंत्रण मंडळ हांचे जोड समितीन हो आराखडो तयार करचो, अशें लवादान आदेशांत म्हणलां.

परवानो नासल्यार 3 म्हयन्यांत कारवाय करपाचे आदेश
शिपयार्डांत जायतीं वर्सां बार्जी आसात. ह्या बार्जींची दुरुस्ती चलता. हाका लागून पर्यावरणाचें लुकसाण जाता. ह्या वाठारांत नुस्तेमारी जाता. तशेंच कुशीक खाजन शेती आसा. नुस्तें निर्मितीचेर वायट परिणाम जाता, असो दावो याचिकादारान केला. शिपयार्डांक सीआरझॅड परवानो गरजेचो, असो उल्लेख करून तीन म्हयन्यांत कारवाय करपाचे आदेश लवादान दिल्या.

डेल्टीन कारावेलाचें सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान
पणजी : सीआरझॅडाची मान्यताय नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेलाचे फ्लोटेल बंद करपाच्या आदेशाक डेल्टीन कारावेलान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. सर्वोच्च न्यायालयांत फुडल्या सप्तकांत याचिकेचेर सुनावणी जातली. सध्या हो फ्लोटेल बंद आसा. फ्लोटेलाक लागून पर्यावरणाच्या लुकसाणीची तपासणी करची. हे लुकसाण फ्लोटेला कडल्यान वसूल करचें, अशें लवादान आदेशांत म्हणलां. डेल्टीन कारावेला कंपनीचे मांडवी न्हंयेंत फ्लोटेल आसा. फ्लोटेलाक सीआरझॅडचो परवानो नाशिल्ल्यान फ्लोटेल बंद करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिला. सीआरझॅडचो परवानो मेळमेरेन फ्लोटेल बंद दवरचें, अशें आदेशांत म्हणलां. काशिनाथ शेटये हांचे याचिकेचेर लवादान हो आदेश दिल्लो.