कळसा - भांडुरा प्रकल्पा खातीर हजार कोटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कर्नाटकाची अर्थसंकल्पांत तजवीज, डीपीआर खातीर प्रधानमंत्र्यांचे मानले उपकार

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : परवाने घेतले बगर कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचें काम सुरू करचे नात, अशी हमी कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयांत दिल्या. तरी लेगीत ह्या प्रकल्पा खातीर अर्थसंकल्पांत 1 हजार कोटींची तजवीज केल्या. कळसा – भांडुराच्या प्रकल्प आराखड्याक मान्यताय दिवपा खातीर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानल्यात.

म्हादयचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत आसतना उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटकाच्यो हरकती सुरूच आसात. केंद्रान कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिले उपरांत दर दिसा नव्यो घडणुको घडत आसात. गोंयांत कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या विरोधांत आंदोलन सुरू आसतना कर्नाटक प्रकल्प फुडें व्हरपाचे यत्न करता. हाका लागून वातावरण अदीक तापपाचीं चिन्नां आसात.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी 2023 – 2024 वर्साचो अर्थसंकल्प विधानसभेंत सादर केलो. राज्याच्या 3 लाख 9 हजार 182 कोटींच्या अर्थसंकल्पांत उदका पुरवण खात्या खातीर 25 हजार कोटींची तजवीज तांणी केल्या. हातूंत कळसा – भांडुरा प्रकल्पा खातीर 1 हजार कोटींची तजवीज आसा. म्हादय लवादान कर्नाटकाक 3.90 टीएमसी उदक दिलां. लवादाचो निवाडो अधिसुचीत जाले उपरांत कर्नाटकाच्या डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिली. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे तांणी उपकार मानल्यात.
गोंया खातीर धपको
कर्नाटकाच्या डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिले उपरांत गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत खासा अर्ज सादर केल्लो. अर्जाचेर सुनावणी जावन तो निकालांत काडलो. डीपीआराची प्रत दिवपा सयत परवाने घेतल्या बगर प्रकल्पाचें काम सुरू करचें ना, अशी हमी कर्नाटकान पयलीच दिल्ली. पयलीचो आदेश कायम दवरतना सर्वोच्च न्यायालयान जुलयांत मूळ याचिकेचेर सुनावणी दवरल्या.
हो आदेश गोंयाक थाकाय दिवपी आशिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो. गोवा फॉरवर्ड तशेंच सेव्ह म्हादय सेव्ह गोंय मंचान हो आदेश गोंयाक घातक आशिल्याचो दावो केला.