कळंगूटे ‘पबा’च्या नांवान पर्यटकांची चल्ल्या लुबाडणूक: थळाव्यांचो आरोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘ते’ बायलेन पत्रकार परिशद घेवन लोकांची दिशाभूल केल्ल्याचो दावो

म्हापशें: दोन दिसां पयलीं पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन एके बायलेन सगल्या गोंयकारांची तशेंच माध्यमांची दिशाभूल केल्या. हे पत्रकार परिशदेंतल्यान अर्दसत्य लोकां मुखार आयलां. मुळांत ज्या बार आनी रेस्टोरॅण्ट विशयाचेर त्यो उलयताल्यो, थंय बेकायदो कथीत पब आनी डान्स बार सुरू आसा. थंयचे गायड्स पर्यटकांक बळजबरेन भितर व्हरून तांकां मारपेट करून तांची लुबाडणूक करतात असो आरोप कळंगूटच्या लोकांनी केला.

बुधवारा ह्या कथीत रेस्टोरॅण्टा भायर थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार व्हड संख्येन थळावे ह्या कथीत बार आनी रेस्टोरॅण्टा भायर जमिल्ले. सप्तकभरा पयलीं ह्याच कथीत रेस्टोरॅण्टा भायर मारपेटीचो प्रकार घडिल्लो. उपरांत हांगा काम करपी एके बायलेन पत्रकार परिशेद घेवन विवीध आरोप केल्ले.

कळंगूट वाठारांत बेकायदो कथीत बार अ‍ॅण्ड रेस्टोरॅण्टाच्या नांवान खूबशे गैरप्रकार चालू आसात. तशेंच रेस्टोरॅण्टाच्या लायन्साचेर ते हो पब आनी डान्स बार चलयतात. हे प्रकार फुडल्या 15 दिसांत पुलिसांनी बंद उडोवचे, नाजाल्यार आमी योग्य तो निर्णय घेतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या.

थळावे नितेश चोडणकारान म्हणलें, कंय दिसां पयलीं ह्या कथीत रेस्टोरॅण्टाचे कांय बावन्सर आनी हेर लोकांनी मेळून कांय पर्यटकांक मारपेट केल्ली. हे पर्यटक स्वताचो जीव वाटावपा खातीर धांवत कांय अंतराचेर आशिल्ल्या आमच्याच एका थळाव्याच्या आस्थापनांत गेले. थंय दोगां थळाव्यांनी तांकां वाटावपाचो यत्न केलो. पूण ह्या कथीत रेस्टोरॅण्टाचे बावन्सर आनी ते बायलेन हांगा येवन दादागिरी करीत मारपेट केली असो दावो तांणी केलो.

ह्या प्रकरणांत एकामेकां आड गुन्यांव नोंद जाल्यात. आमकां न्यायालया कडल्यान न्याय मेळटलो हाची खात्री आसा. मुळांत जो दावो आनी आरोप ते बायलेन केला तो सामको फटीचो आनी चुकीचो आसा. तिणें पत्रकार परिशद घेवन लोकांची आनी माध्यमांची दिशाभूल केल्ल्याचो आरोप चोडणकारान केलो.

पुलिसांनी ह्या रेस्टोरॅण्टाची फाटल्या एका म्हयन्याची सीसीटीव्ही तपासून पळोवची आनी थंय नेमकें कितें चलता हाची म्हायती मेळटली. मुळांत बार आनी रेस्टोरॅण्टाक बावन्सर आनी गायडाची गरज कितें असो प्रस्न थळाव्या लोकांनी उप्रासायलो.

ह्या बेकायदो पबाक लागून थळाव्या लोकांक मेकळेपणान भायर भोवूंक मेळना. येता त्या पंदरा दिसांत हे लेनींतले सगले गैरप्रकार थांबूंक जाय. पुलिसांनी संबंदितांचेर कारवाय करची. नाजाल्यार आमी थळावे लोक योग्य तीं पावलां उबारूं अशी शिटकावणी माही सिमेपुरुशकार हांणी दिली.

मजगतीं, ह्या कथीत रेस्टोरॅण्टाच्या नांवान बेकायदो पब चलयतात. तशेंच डान्स बारूय सक्रीयपणान चालू आसा. कळंगूटे हेर राज्यांतले लोक वेवसायाच्या नांवान सद्या गुंडागर्दी करतात आनी उरफाटें थळाव्यांकूच दोश दितात. आमकांच गुंड म्हणटात. ही खूब दुर्दैवी गजाल. मुळांत रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त घालची. जेणे करून खरें कितें फट कितें हें दिसून येतलें. संबंदीत यंत्रणेन हाचेर योग्य कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केली.