कळंगूटे जिवघेणो हल्लो प्रकरणांत, दोगांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंः कळंगूटे 8 मे दिसा फांतोडेर नवतारा हॉटेल लागीं अब्दूल सौदागर हाचेर हल्लो करून ताका जिवेशी मारपाचो यत्न केल्ल्याच्या आरोपा खाला कळंगूट पुलिसांनी अाशीश पालकार आनी सीतेश केरकार ह्या दुबावितांक अटक केल्या. जाल्यार साईश पालकार हो मुखेल दुबावीत फरारी आसा.

ही घडणूक 8 मे दिसा फातोडेर घडिल्ली. दुबावीत सीतेश केरकार हाचो फास्टफुडाचो गाळो आसा. घडणुके दिसा जखमी अब्दूल सौदागर, हसन सौदागर आनी हुसेन सौदागर हे त्या गाड्या लागीं अायिल्ले. थंय ते कोणा कडेन वादावादी करताले. ताका लागून दुबावीत केरकारान तांकां थंयच्यान धांवडावन घाले.

ह्याच कारणा वयल्यान वाद जावन दुबावितांनी जिवघेणो हल्लो केल्लो. हातूंत अब्दूल हाका दुबावीत साईश पालकार हाणे क्रिकेट बॅटान मारपेट केल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो, जाल्यार ताच्या दोनूय भांवडांक किरकोळ दुखापत जाली.

कळंगूट पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत दुबाविता आड भा.दं. संहितेच्या 307 कलमा खाला जिवघेणो हल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला. ह्या गुन्यांवा खाला पुलिसांनी आशीश पालकार अानी सीतेश केरकार ह्या दोगांक अटक केल्या.

ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत फरारी आसून ताचो पुलीस सोद घेतात. मजगतीं, जखमी अब्दूल सौदागर हाचेर गोमॅकाॅंत उपचार सुरू आसात.

म्हजो पूत हॉस्पिटलांत मरणाच्या दारांत उबो आसा. फाटल्या धा दिसा सावन ताणें दोळे उक्ते केल्ले नात. दोतोर म्हणटात तो वाटावपाची शक्यताय खूब उणी आसा, आनी तो वाटावलोच जाल्यार अर्दंगवाय वा मानसीक रितीन मंद जावपाची शक्यताय चड आसा. इतले गंभीर रितीन मारपेट करून लेगीत ताचो आरोपी मात दीसपट्टो भोंवत आसा. ताचेर कारवाय करपाक कोणूच मुखार येनात अशें शाहीन मुजावर हे आवयन पत्रकारांक सांगलें. 6 मे दिसा अब्दुल मुजावर गोमॅकाँत उपचारा खातीर दाखल जाल्लो तेन्ना सावन तो कोमांत आसा. ताची स्थिती गंभीर आसून तो वाटावपाची शक्यताय उणी आशिल्ल्याचें अब्दुलाची आवय शाहीन मुजावर हांणी सांगलें.