कळंगूटे गायेक जीवदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशें ः नायकावाडो-कळंगूटचे पिंटो गॅरेजी लागसार एका घराच्या साॅकपीठांत पडिल्ले गायेक पिळर्ण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सुखरूप भायर काडली.
ही घडणूक शेनवारा सकाळीं सुमार 11.30 वरांचेर घडली. ह्या साॅकपीठाचें पाखें कळमेल्लें आनी तें तुटिल्ल्यान ती गाय भितर पडली. घडणुकेची माहिती मेळटकच उजो पालोवपी दळाचे हवालदार रामा नायक हांच्या फुडारपणा खाला विदेश म्हापशेंकार, रुद्रेश पांढरे आनी राजेश पिळर्णकार ह्या जवानांनी दोरीच्या आदारान ते गायेक भायर काडली आनी तिका जीवदान दिलें.