कळँगुटेंतल्या 25 स्पांची पुलिसां कडल्यान तपासणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बेकायदेशीर मसाज आनी स्पांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिल्या उपरांत
कळंगुटे पुलिसांनी कळंगुटेंत आशिल्ल्या 25 स्पांची तपासणी केली. हातूंतले दोन स्पा बेकायदेशीर आशिल्ल्यान
तांचेर कारवाय करपा खातीर संबंदीत खात्याक कळंगुटे पुलीस स्टेशनान अहवाल धाडला.
पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकार हांच्या फुडारपणा सकयल्ल्याप पुलीस पंगडान बुधवारा दिस भरयां 25 मसाज पार्लरांची तपासणी केली. कोरोनाक लागून बंद केल्ले 20 पार्लर अजून सुरू जाल्ले नात. पांच पार्लर सुरू आशिल्ले तातूंतल्या दोन पार्लर धनयां कडेन जाय ते परवाने नाशिल्ले. तांचेर कारवाय करपा खातीर पुलिसांनी उत्तर गोंय जिल्होधिकारी, भलायकी खाते आनी हेर संबंदीत खात्यांक अहवाल धाडला.
मजगतीं 25तले 23 मसाज पार्लर कळंगुटे पंचायत वाठारांतले आसात. दोन कांदोळी वाठारांतले आसा. दोनूय बेकायदो पार्लर कळंगुटे पंचायत वाठारांतले आसात.