कला अकादमी 15 जून मेरेन पुराय चालू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोविंद गावडेः फर्निचराक लागून कार्यालय हाडपाचें उरलां

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः कला अकादमी ही गोंयच्या सांस्कृतीक मळाचें कुळार. ती 15 जून मेरन पुराय तांकीन सुरू जावपाक शकता. दुरुस्तीकामाक लागून पोरण्या सचिवालयांत व्हेल्लें कला अकादमीचें कार्यालय फक्त फर्निचराचें काम उरिल्ल्यान कला अकादमींत हाडूंक नाशिल्लें, अशें मंत्री तशेंच कला अकादमीचे अध्यक्ष गोंविंद गावडे हांणी सोमारा ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना स्पश्ट केलें.

कला अकादमीच्या दुरुस्तीकामाक लागून कार्यालयाचें कामकाज फाटल्या देड वर्सां सावन पोरण्या सचिवालयांतल्यान चलता. आतां कला अकादमीच्या कायालयाचें काम पुराय जालां. थंय नवें फर्निचर बसयतले. ते खातीर निविदा जारी केल्ल्यो. पूण लोकसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून फर्निचराचें काम आडावलां. आचारसंहिता सोंपले उपरांत हें काम पुराय करून कार्यालय परतून कला अकादमींत हाडटले, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें. कला अकादमीच्या मुखेल सभाघरांत विवीध कार्यावळी जातात. हेर बाबतींत मात भौशीकबांदकाम खात्यान परवानगी दिवंक ना, पूण 15 जून मेरेन कला अकादमी पुराय तांकीन सुरू जावपाक शकता, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

इमारत अजून हस्तांतरी करूंक ना

कला अकादमीचे दुरुस्तीकाम भौशीक बांदकाम खात्या वतीन चालू आसा. कामांतल्या उणावांची म्हायती आपणे वेळावेळार भौशीक बांदकाम खात्याक लेखी स्वरुपांत दिल्या. ताका लागून कला अकादमींतल्या सिलिंगाचो एक भाग कोसळ्ळा, ताची म्हायती मुख्यमंत्रीच योग्य तरेन दिवपाक शकतले. नुतनीकरण केल्ली इमारत भौशीक बांदकाम खात्यान अजून कला अकादमीच्या प्रशासना कडेन हस्तांतरीत करूंक ना, अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.