कला अकादमी ऑगस्टांत उक्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : कला अकादमीच्या दुरुस्तीचें 99 टक्के काम पुराय जालां. कला अकादमी कार्यावळीं खातीर ऑगस्टांत उक्ती जातली अशी म्हायती कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली.

काम पुराय जालां. कामाची तपासणी सुरू आसा. पावसांत उदक झिरपता काय ना ताची तपासणी जातली. ही तपासणी जाले उपरांत कला अकादमी उक्ती जातली. भौशीक बांदकाम खात्यच्या अधिकाऱ्यां सयत हांव कामाचो नियाळ घेतां अशें तांणी सांगलें.

म्हापशेंचें रवींद्र भवन पुराय करपाक अग्रक्रम आसतलो. जागो ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. एक वा दोन मुंडकारांचे प्रस्न आसात. ते प्रस्न सुटावे जाले की जागो ताब्यांत येतलो. म्हापशेंचें रवींद्र भवन पुराय जावचे पयलीं पेडण्यां आनी सांग्यार रवींद्र भवनाचो बुन्यादी फातर बसयतले.

फोंडेंच्या राजीव गांंधी कला मंदिरात 1.25 कोटी रुपया खर्च करून सौर उर्जा प्रकल्प जातलो.