कला अकादमी आयोजीत मराठी नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर

55 व्या ’अ’ गट मराठी नाटक सर्तींतलो एक खीण.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रसरंग-उगवें हांणी सादर केल्ल्या ‘इनफिल्ट्रेशन’ नाटकाक पयलें इनाम

पणजी: कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या 55 व्या ’अ’ गट मराठी नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर जालो. रसरंग-उगवें हांणी सादर केल्ल्या ‘इनफिल्ट्रेशन’ ह्या नाटकाक एक लाख रुपयांचो पयलो पुरस्कार फावो जालो. श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्यसमाज, बांदिवडें-फोंडें हांच्या ‘एक रिकामी बाजू’ ह्या नाटकाक पंच्यात्तर हजार रुपयांचें दुसरें इनाम मेळ्ळें. तशेंच सांतेरी कला मंदीर, हंसापूर-पेडणें हांच्या ‘हॅण्ड्सअप’ ह्या नाटकाची पन्नास हजार रुपयांच्या इनामा खातीर नेमणूक जाली. जाल्यार अभय थिएटर अकादमी गोंय, पाळी सुर्ला हांच्या ’इथर’ आनी कलांगण, मडगांव गोंय हांच्या ‘सुखांशी भांडतो आम्ही’ ह्या नाटकांक पंचवीस हजार रुपयांचीं उमेद वाडोवपी इनामां फावो जालीं. 

उत्कृश्ठ दिग्दर्शनाचें पयलें इनाम निलेश महाले, सुशांत नायक हांकां दुसरें आनी अभय जोग हांकां तिसरें इनाम फावो जालें. 

दादलो गटांत वयक्तीक अभिनया खातीर अमोघ बुडकुले हाका पयलें, जाल्यार दुसरें इनाम गौतम गावडे हाका फावो जालें. अभिनया खातीर विराज नायक, रोवेश शेलार, प्रथमेश केरकार, वर्धन कामत, अभिषेक नायक, अश्वेक देसाय, शंकर नायक, दादू पार्सेकार आनी गजानन नार्वेंकार हांकां प्रमाणपत्रां भेटयलीं.

बायलांच्या गटांत अभिनया खातीर डॉ. वेदिका वाळके हाका पयलें इनाम जाल्यार दुसरें इनाम डॉ. संस्कृती रायकार हाका फावो जालें. अभिनया खातीर बायलांच्या गटांत अनुजा पुरोहीत, अंकिता गवस, निवेदिता चंद्रोजी, श्रावणी नायक, ममता शिरोडकार, अर्पिता गवस, गौरवी नायक, संपदा गांवस, श्रुती जांभळे, मनिषा हरमलकार हांकां प्रमाणपत्रां भेटयलीं.

उत्कृष्ट नेपथ्या खातीरचें इनाम कलानंद कामत बांबोळकार हांकां, जाल्यार देवराज माजीक हांकां प्रमाणपत्र भेटयलें. ’झुरळ’ या नाटकाचे उजवाडा येवजणे खातीर डॉमनीक डिकॉस्टा हाका इनाम फावो जालें जाल्यार ’हॅण्ड्सअप’ नाटका खातीर हर्ष मळीक हाका प्रमाणपत्र भेटयलें. भेसवणी खातीर वैशाली आमोणकार हाका इनाम जाल्यार प्रमाणपत्र समिक्षा सावंत हाका फावो जालें. उत्कृश्ठ पार्श्वसंगीता खातीरचें इनाम विनोद च्यारी हाका, जाल्यार प्रसाद शिंके हांची नेमणूक प्रमाणपत्रा खातीर केली. रंगभेसवणीचें इनाम एकनाथ नायक आनी खुशबू कंवळेंकार नायक हाका प्रमाणपत्रक भेटयलें. 

स्वतंत्र नाट्यसंहिता लेखनाचें पयलें इनाम डॉ. प्रकाश वजरींकार आनी दुसरें इनाम मिलिंद बर्वे हाका फावो जालें. खासा सर्ती खातीर नाट्यसंहिता अनुवादनाचें इनाम वर्धन विजयकुमार कामत हाका भेटयलें. 

हे सर्ती खातीर विवीध संस्थां कडल्यान वट्ट 17 नाटकां सादर केल्लीं. हे सर्तीचें परीक्षण सुरेश खानविलकर (मुंबय), रमेश कदम (कल्याण) आनी चंद्रशेखर फडणीस (कोल्हापूर) ह्या परीक्षक मंडळान केलें. इनामां फावो जाल्ल्या कलाकारांक कला अकादमी वतीन परबीं भेटयलीं. हे सर्तीच्या इनामां भेटवण कार्यावळीची तारीख मागीर कळयतले हाची नाट्यप्रेमी, रसिकांनी आनी सर्तकांनी नोंद घेवची अशें कला अकादमी वतीन कळयलां.