कला अकादमीचो 21 मेक इनामां भेटवण सुवाळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः कला अकादमीची कोंकणी नाटक सर्त, मराठी ‘अ’ आनी ‘ब’ गट नाटक सर्त, तियात्र अ गट सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शन विद्यार्थी आनी आर्टीस्ट विभागाची 21 मेक इनामां भेटयतले. फोंडेंच्या राजीव गांधी कलामंदिराच्या मास्टर दत्ताराम नाटकघरांत ही कार्यावळ जातली.

सांजेच्या 4 वरांचेर कार्यावळीक सुरवात जातली. हे कार्यावळीक मुखेर सोयरे म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी खास निमंत्रीत म्हूण विजय केंकरे हाजीर रावतले. हे कार्यावळीक जोडून 2019 20 ह्या वर्सा कला अकादमी आनी महाराष्ट्र राज्य नाटक सर्तींत पयलें इनाम फावो जाल्लें रुद्रेश्वर पणजी संस्थेचें पालशेतची विहीर नाटक सांजेच्या 6.30 वरांचेर सादर करतले. विजयकुमार नायक हांणी बरयिल्लें हें नाटक प्रा. दीपक आमोणकार हांणी दिग्दर्शीत केलां.