कलाकारान कलेचोच विचार करचो : आकाश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षणा बरोबरच ताणें  चित्रकलेचें काम चालू दवरलां. गोंयांत जावपी चित्र प्रदर्शनांनी तशेंच इफ्फी, विज्ञान प्रदर्शनांनी ताची विंगड विंगड चित्रां प्रर्दशित जाल्यांत. 

दरेकाच्या रगतांत जल्मा सावन कसली ना कसली कला आसताच. सत्तरी म्हालांतल्या होंडा गांवांत जल्माक आयिल्लो 24 वर्सां पिरायेचो तरणाटो चित्रकार आकाश शिवानंद गांवकार हो तातूंतलोच एक. ताचें वागणें शांत, सदांच दुसऱ्यांक मजत करपी, रावप ताचे सरळ आनी सादें. ताणें धावे यत्ते मेरेनचे शिक्षण कर्नाटकातल्या कणकुंबी गांवांत घेतले. उपरांत तांणे 11 वी आनी 12 वीचें शिक्षण (काॅमर्स) म्हापशेंच्या सेंट झेवियर उच्च माध्यमीक विद्यालयात केले.

पयलीं पसून ताका चित्रकलेची आवड. ताचे बरोबर फोटोग्राफी, खेळपाक आनी भोंवडी करपाक आवडटा. शाळेंत शिकतना तो ल्हान -व्हड चित्रां काडटालो. शाळेंत चित्रकला सर्तीत ताका खूब इनामां मेळ्ळ्यांत. तशेंच घरांत वण्टीचेर चित्रां काडप, पेंटींग करप चालूच आसतालें. 

ताच्या पालकांनी आनी शाळेंतल्या शिक्षकांनी ताचे चित्रकलेचे गूण वळखले आनी ताका मुखार सरपाक  उर्बा दिली. 12 वे उपरांत ताणें गोंय ललित कला महाविद्यालयांत ललित कलेंत पदवी मेळयली आनी आतां ललित कलेंत ताचें पदव्युत्तर शिक्षण चालू आसा. शिक्षणा बरोबरच ताणें  चित्रकलेचें काम चालू दवरलां. गोंयांत जावपी चित्र प्रदर्शनांनी तशेंच इफ्फी, विज्ञान प्रदर्शनांनी ताची विंगड विंगड चित्रां प्रर्दशित जाल्यांत.  ब्रशाचें काम आनी  रंग पॅलेटाच्या बाबतींत फामाद चित्रकार व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग आनी भारतीय चित्रकार सुधीर पटवर्धन हांचीं चित्रां पळोवन ताणें उर्बा मेळयली.

ताच्या आयज मेरेन काडिल्ल्या चित्रांतलें कोरोना म्हामारींत काडिल्लें ‘कोरोना-मुक्ती’ विशींचें चित्र तांचे सगळ्यांत बरें चित्र, अशें तो मानता. शिक्षणीक कलाकृती (Academic art works), म्युरल आलदिया दि गोवा (mural aldia de goa), म्हामारी वर्साचेर चित्रकला (painting on pandemic year) हातूंत ताका आनी ताच्या पंगडाक इनामां फावो जाल्यांत.  ताका अपकमींग चित्रकार पुरस्कार, 2021 (upcoming artisian category award 2021) फावो जाला.

ताच्या पालकांचो ह्या प्रवासांत खूब मोटो वांटो आसा. तांणी सदांच ताका मुखार सरपाक प्रेरणा दिल्या. तशेंच ताच्या कुटुंबान, इश्टांनी आनी शिक्षकांनी ताका खूब मजत केल्या. ताचे जिणेंत खूब आडमेळीं आयलीं, पूण तांणे हार मानली ना. ताका आवडता तेच कलेंत तो फुडें सरलो. कलाकारान कला सोडून हेर कसलोच विचार करचो न्हय, हेर लोक कितें म्हणटले हाचो विचार करिनासतना स्वताचे नदरेन विचार उक्तावपाचो यत्न करचो. सगळ्यांनी अशीच आपली कला वळखुची आनी तातूंत आपलो फुडार घडोवचो, हार मानची न्हय, अशें ताणें सांगलें. ताची चित्रां तुमी @akash_gaonkar07 ह्या इंस्टाग्राम पेजीचेर पळोवपाक शकतात.

– प्राची गांवकार

सुर्ल- सत्तरी