करमल घांटार म्हाल व्हरपी ट्रक लवंडपाचें सत्र सुरूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: सद्या गोंयांत उटंगाराचो पावस पडत आसा. सत्तरी, सांगें, केपें, काणकोण ह्या म्हालांनी पावसाचो नेट चड आसा. हे फाटभुंयेर काणकोण म्हालांत पडत आशिल्ल्या पावसान रस्त्या कुशीची जमीन मोव जाल्ल्यान, आनी दुसऱ्या गाडयांक सायड दिता आसतना रस्त्याचे भायर गाडी घेतिल्ल्यान फाटल्या दोन म्हयन्यांत सुमार 8 म्हाल व्हरपी ट्रक करमल घांट ते लोलयें पंचायत वाठारांतल्या राष्ट्रीय म्हामार्ग रस्त्या वयल्यान लवंडपाचे प्रकार घडल्यात.

सुदैवान आतां मेरेन लवंडिल्ल्या म्हाल व्हरपी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक आनी क्लिनराक किरकोळ दुखापत जाल्या. कसलीच जिवीत हानी जाल्ली ना. पूण म्हाल व्हरपी गाडयांचें मात व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां.

अशीर रस्त्याक लागून हे अपघात घडत आशिल्ल्याचे पळोवणेंत दिसून आयलां. हाचेर उपाय म्हणल्यार रस्तो रुंद करप अशें अपघातग्रस्त ट्रकांच्या ड्रायव्हरांचे म्हणणें आसा.

आतां मेरेन ह्या रस्त्यार 3, 11, 12, 29 जून. आनी 1, 6 आनी 10 जुलय ह्या दिसांनी कितल्योशोच गाडयो रस्त्याचे भायर वचून अपघात घडल्यात.