करमलघाट रस्तो रुंद करपाक 13471 झाडां मारची पडटलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः गुळें तें करमलघाट रस्तो रूंद करपा खातीर केपें, पिसोणे आनी काणकोण वाठारांतली 13471 झाडां मारचीं पडटलीं. तातूंत सायलाची 4972, निलगिरीचीं 2091, किनळीचीं 1765, माट्टीचीं 1248, चारीचीं 344. एकेशियाचीं 179, काजूचीं 162, अशोकाचीं 16, जांभळीच्या 6 झाडांचो आसपाव आसा.
सध्या येरादारी वाडल्ल्यान करमलघाटांतल्या रस्त्याचें रुंदिकरण करपाची सामकी गरज आसा. झाडां मारून रुंदिकरणाचें काम करपाचो प्रस्ताव बांदकाम खात्यान सध्या तयार केला.