करबिलांची पानां खाल्यार….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रांदचे कुडींतल्या हेर मसाल्यां इतलोच करवील, करबील (कढीपत्ता) म्हत्वाचो. जेवणांक तो रूच हाडटा. ताका ‘गोड कडुलिंब’ अशेंय म्हण्टात. फोव, दाळ, भाजी आनी हेर जायत्या खाणांनी ताचो उपेग करतात. रुची वांगडाच करबील भलायके खातीर खूब फायदेशीर. तातूंत कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, तांबें, फॉस्फरस, लोखण आनी हेर जायतें घटक आसतात. ताच्या वखदी गुणधर्मांक लागून ताचो उपेग फकत रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपाक आनी वजन उणें करपाक न्हय, तर हेर भलायकेची समस्या सोडोवपाकय जाता.
जायत्या लोकांक वजन वाडपाची समस्या आसता, जाका लागून तांकां डायट करचो पडटा. दर दिसा सकाळीं 5 ते 6 करबिलाचीं पानां रिकाम्या पोटार खाल्यार पचन क्रिया सुदारता. हाका लागून वजन उणें जावपाकय मजत जाता. डायक्लोरोमेथेन आनी इथाइल एसीटेट हे खाशेले घटक मेळटात, जाका लागून वजन उणें जाता अशें मानतात.
अॅनिमिया आशिल्ल्या लोकांक करबिलाचीं पानां खूब फायदेशीर. तातूंत कॅल्शियम, लोखण आनी जस्त भरपूर प्रमाणांत आसता. फॉलीक आम्ल आनी लोखण हे दोनूय प्रकार ताच्या पानांत मेळटात. हाका लागून रगत उणें जाता, तांकां तो फायदेशीर थारता. गोडेंमुताची समस्या आसल्यार करबिलाचीं पानां खावपाक सुरवात करची. तातूंत हायपोग्लायसेमिक गुणधर्म आसतात जे गोंडेमूताची समस्या उणी करतात. हाका लागून रगतांतली साकर वाडना आनी इन्सुलीन सारकें तयार जाता. करबिलाची पानां काळजाक खूब बरीं. तीं कोलेस्ट्रॉल नियंत्रीत दवरपाचें काम करतात.