कदंब येरादारी बस सेवा सुदारात आम आदमी पक्षाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः कदंब येरादारी म्हामंडळाचे बशी रस्त्यार मदींच बंद पडपाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून भौशीक येरादारीचेर निंबून आशिल्ल्याल लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात. ही सेवा सुदारपा खातीर कदंब म्हामंडळ आनी येरादारी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांक सप्तकांतल्यान एक फावट ह्या बशींनी प्रवास करप बंदनकारक करचें अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या गोंय फाट्यान केल्या. दिल्लींतल्या आपाच्या सरकारान अशी सक्ती केल्या अशें पक्षाची उपाध्यक्ष सेसील रॉड्रिग्ज हाणे सांगलें.
बायलां  खातीर खासा पिंक बशी सुरू करपाची ताणे केल्या. कदंब बशींतल्या प्रवाश करपी लोकां खातीर सुरक्षा उपाय येवजण ना हाचे कडेन ताणे सरकाराचें लक्ष ओडलां. गोंयचे भोशीक येरादारी वेवस्थेंत दिल्लींतल्या आपाच्या सरकाराचो मॉडेल लागू करपाची सूचोवणी रॉड्रिग्ज हिणे केल्या.
बायलो आनी ज्येश्ठ नागरिकांक फुकट प्रवास करपाची सुविधा उपलब्द करून लेगीत दिल्लींतली डीटीसी सेवा फायद्यांत चलता. गोंयांत मात फाटल्या 10 वर्सांत कदंब म्हामंडळाक शंबरां परस चड कोटी लुकसाण जालां अशें पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगत हांणी म्हणलां. 2019 वर्सा कदंबाचो महलूस 200 कोटी आशिल्लो. 2020 वर्सा तो 204 कोटींचेर पावलो. 2021 वर्सा 150 जालो. 2019 वर्सा कदंबाचो खर्च सुमार 224 कोटी आशिल्लो. 2020 वर्सा तो 217 कोटी, 2021 वर्सा 158 कोटी जालो. हाचे वयल्यान 2019 वर्सा कदंबाक 23 कोटी, 2020 वर्सा 12 कोटी आनी 2021 वर्सा 7.5 कोटी रुपया लुकसाण जालां अशी म्हायती भगत हांणी दिली.