कदंब बसीच्या सोरो पियेल्ल्या चालका आड गुन्यांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: सोरो पियेवन शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली कदंब बस चलयिल्ल्या प्रकरणांत सांतइस्तेव हांगासरलो प्रभुराज चोडणकार हाचे आड पणजी येरादारी पुलिसांनी कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी ताचे आड मोटार वाहन कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केला.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बांबोळे हांगासरल्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक घेवन कदंब बसीचो ड्रायव्हर सोरो पियेवन गाडी चलयत आशिल्ल्याची खबर पुलिसांक मेळ्ळी. ते प्रमाण पणजी येरादारी पुलीस विभागाचे निरिक्षक ब्रॅडोन डिसोझा हांणी ही कदंब बस मेरशी जंक्शना कुशीक आडायली. उपरांत चालक प्रभुराज चोडणकाराची आल्कोमिटराचेर सोर्‍याच्या प्रमाणाची चांचणी करतकूच 100 मिलि लिटरांत 77 मिलि ग्राम सोर्‍याचें प्रमाण सांपडलें. उपरांत पुलिसांनी चालका आड गुन्यांव दाखल करून कारवाय केली. तशेंच विद्यार्थ्यांक दुसरे कदंब बशीन घरा सोडले.
मजगतीं, मोटार वाहन कायदो 1988 च्या कलम 19 आनी केंद्रीय मोटार वाहन नेम 1989 च्या कलम 21 प्रमाण सोरो पियेल्ल्या चालकाक बंदखणीची, तशेंच ताचो वाहन परवानो उण्यांत उणे तीन म्हयन्यां खातीर निलंबीत करपाची तरतूद आसा.